โปรแกรมตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
(0)
จำหน่าย 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
1/2
เงื่อนไขการใช้บริการ

● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

● โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทาง Line Official โรงพยาบาลเพชรเวช
​​​​
ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A 

คำแนะนำการใช้บริการ

● ไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ 


● หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาควรนำมาเพื่อให้แพทย์ประกอบคำวินิจฉัย

● หากมีประจำเดือนต้องรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 5-7 วันจึงจะสามารถเข้ารับบริการได้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
(0)
จำหน่าย 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ Sexually Transmitted Disease (STD) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านผู้ที่มีเชื้อ โดยสามารถแบ่งเชื้อออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อพยาธิ เป็นต้น ซึ่งการเข้ารับการตรวจหาโรค จะสามารถรักษาและช่วยป้องกันการแพร่กระจายสู่คู่ของเราได้ หากท่านใดต้องการที่จะตรวจร่างกายเพื่อหาเชื้อเอชไอวี เชื้อซิฟิลิส เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและชนิดซี ฯลฯ  สามารถเลือกตรวจโปรแกรมนี้ได้ ในราคาเพียง 1,900 บาท 


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ
  BMI and Vital Signs
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 4. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 5. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine & eGFR
 6. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT
 7. ตรวจการทำงานของตับ
  SGOT
 8. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
  Alkaline phosphatase
 9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  HBs Ag
 10. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
  Anti HBs
 11. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
  HCV Ag/Ab
 12. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
  Anti-HIV
 13. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  VDRL
 14. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  (A4) Check-up Report
 15. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
 16. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว