ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด LONG COVID

ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด LONG COVID
(19)
จำหน่าย 21 กันยายน 2565 - 31 ธันวาคม 2567
1/3
เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว


 ● โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 ● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์
​​​​
ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

 ● กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 

 

 ● หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาควรนำมาเพื่อให้แพทย์ประกอบคำวินิจฉัย

 

 ● รายการตรวจ C-Reactive protein, Vitamin B12, ANA titer, Fibrinogen, Anti-CCP, Anti-Cardiolipin รอผลตรวจประมาณ 3-7 วัน

 

 ● โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว 4 และ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด LONG COVID
(19)
จำหน่าย 21 กันยายน 2565 - 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด

ราคาเริ่มต้นที่ 5,700 บาท เหมาะสมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แม้ว่าจะทำการรักษาโควิดจนเชื้อหายไปแล้ว แต่อาการลองโควิด (Long Covid) ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นการป้องกันภาวะลองโควิด ควรทำการตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาก่อนอันตรายในระยะยาว


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ
  BMI and Vital Signs
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  Fasting Blood Sugar
 5. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
  Hb-A1C
 6. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 7. ตรวจการทำงานของไต
  BUN
 8. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine & eGFR
 9. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT
 10. ตรวจการทำงานของตับ
  SGOT
 11. ตรวจหาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
  ESR
 12. ตรวจสารเฟอร์ริติน
  Ferritin
 13. ตรวจแร่ธาตุและสารละลายในร่างกาย
  Electrolyte
 14. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
  TSH
 15. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
  Free T4
 16. ตรวจโปรตีนแสดงการอักเสบของร่างกาย
  C-Reactive protein
 17. ตรวจระดับวิตามินดี
  Vitamin D (25-OH),Total
 18. ตรวจระดับวิตามินบี
  Vitamin B12
 19. ตรวจเอกซเรย์ปอด
  Chest X-Ray
 20. รายงานผลการตรวจสุขภาพ A4
  Check-up Report
 21. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
 22. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก         
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว