ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)
(73)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2567
1/1

สามารถส่งผลวินิจฉัยให้แพทย์ผู้ชํานาญการพิจารณาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


ประสบการณ์คนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว)
 

 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 

ก่อนเข้าแพคเกจและหลังผ่าตัดจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
 

 1. พบแพทย์เฉพาะทางก่อนเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และร่างกายก่อนผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท ( กรณีไม่มีส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม )

   
 2. ตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด (Pre-op)หากผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 - 5,000 บาท กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

   
 3. ตรวจโควิด-19 Antigen Test (ATK) ก่อนเข้ารับบริการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท (กรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะต้องตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 3,500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่แพทย์พิจารณาส่งตรวจ)

   
 4. หลังผ่าตัดแพทย์จะนัดหมายติดตามอาการเพื่อดูถึงความผิดปกติ หรือดูแผลผ่าตัดว่าเกิดการติดเชื้อหรือผลข้างเคียงหรือไม่ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท(ไม่รวมหากมียากลับบ้านเพิ่มและส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม
มั่นใจทุกกระบวนการในราคาสิทธิ์คนไทย "คลายทุกความกังวลใจ ทั้งค่าใช้จ่ายตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย"ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A  
กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

 ● ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันที่เข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรมธรรม์) 

 ● พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

 ● กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)
(73)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2567

รักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม จากแพทย์ผู้ชำนาญการ การรักษาผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้ป่วยกลับมาเดินได้อีกครั้ง อีกทั้งยังฟื้นตัวเร็วหลังผ่าตัด


ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง (Total Knee Replacement) 3 วัน 2 คืน
รายการตรวจ
 1. ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้น, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด,ทีมแพทย์ทําหัตถการ, วิสัญญีแพทย์เฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมที่ระบุเท่านั้น
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว