วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ+วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ+วัคซีนไข้หวัดใหญ่
(13)
จำหน่าย 26 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567
1/2


คำแนะนำการใช้บริการ


ห้ามฉีดวัคซีน 13 สายพันธุ์ และ 23 สายพันธุ์ ทั้ง 2 ชนิดพร้อมกัน หรือภายในวันเดียวกัน

 

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 และ ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฉีดพร้อมกันได้ (ฉีดเข็มละข้าง)

 

วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ ระยะห่าง 1 ปี จากการฉีดวัคซีน 13 สายพันธ์ุ
 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 
 ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 
 สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 

 เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

 ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมาย และเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ


ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ+วัคซีนไข้หวัดใหญ่
(13)
จำหน่าย 26 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ ราคา 3,200 บาท และ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ ราคา 1,800 บาท จำเป็นสำหรับท่านภูมิคุ้มกันต่ำ และในช่วงฤดูฝนนี้ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ร่วมกัน ราคา 3,300-5,500 บาท ผู้ที่อายุ 2-64 ปี ควรฉีด 1-3 เข็ม ส่วนผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป สามารถป้องกันได้ตลอดชีวิต จากการฉีด เพียง 2 เข็ม


วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์/ รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
    Physical Examination
2. วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์
    Pneumovax 23 Vaccine 
3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 

 

 

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว