โปรแกรมสุขภาพสตรี

โปรแกรมสุขภาพสตรี
(186)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2567
1/3


สรุปสาระสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก HPV

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 

 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น


 ● เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น สำหรับแพ็กเกจโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) และโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่

 ● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

 


ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร Aคำแนะนำการใช้บริการ
 

 ● ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รอผลตรวจ 7-14 วัน

 

 ● หากมีประจำเดือน ต้องรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 5-7 วันถึงจะสามารถเข้ารับบริการได้ 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมสุขภาพสตรี
(186)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2567

เราเข้าใจในความกังวลเรื่องผู้หญิง เพชรเวชยังคงโปรโมชั่นในราคาแบบเข้าถึงWorking Woman โดยเฉพาะ ประกอบด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่, วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ราคาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินนะคะ 


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) การเตรียมตัว 1. งดการเข้ารับบริการตรวจหากท่านมีประจำเดือน 2.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่ม 3. งดการมีเพศสัมพันธ์ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ (กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ)
รายการตรวจ
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์สูตินรีเวช
    Physical Examination
  2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
    Thin Prep
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว