โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไทรอยด์

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไทรอยด์
(62)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2567
1/3
เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 ● กรณีท่านต้องการตรวจรายการเพิ่มสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย โดยจะเสียค่าใช้จ่ายตามจำนวนรายการที่ตรวจเพิ่ม

 ● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้นขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

 ● ไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ 

 

 ● ใช้เวลาในการตรวจสุขภาพพร้อมรอรับผลตรวจประมาณ 2-3 ชั่วโมง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไทรอยด์
(62)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2567

ต่อมไทรอยด์หนึ่งในต่อมที่มีความสำคัญที่สุด หากเกิดความผิดปกติจะส่งผลเสียต่ออวัยวะหลายส่วน การตรวจคัดกรองไทรอยด์จึงสำคัญ เพิ่มการป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษในปี 2567 ได้ในราคาที่คุ้มค่าสำหรับคุณ 


คัดกรองความเสี่ยงโรคไทรอยด์ / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ
  Body Mass Index and Vital Signs
 3. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
  Free T3 
 4. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
  Free T4
 5. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
  TSH
 6. รายงานตรวจสุขภาพ 
  Check up Report
 7. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 8. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว