ตรวจหาความผิดปกติโรคทางสมอง ด้วยการตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI

ตรวจหาความผิดปกติโรคทางสมอง ด้วยการตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
(0)
จำหน่าย 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 ธันวาคม 2567
1/3
เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 ● ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าฉีดสี (กรณีจะต้องฉีดสีร่วมด้วย)

 ● การเข้ารับบริการตรวจแพ็กเกจจะต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์

 

 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ
 

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A


คำแนะนำการใช้บริการ

 

 ● กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)

 

 ● ใช้เวลาในการตรวจพร้อมฟังผลประมาณ 3-4 ชั่วโมง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจหาความผิดปกติโรคทางสมอง ด้วยการตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
(0)
จำหน่าย 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสมองด้วย MRI คือ การคัดกรองโรคความผิดปกติต่าง ๆ ทั้งหลอดเลือดสมอง ลมชัก ความจําเสื่อม และวิงเวียนศีรษะ ปลอดภัยจากรังสี ในราคาสิทธิ์คนไทย นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ชัดเจน แม่นยํา นับว่าเป็นข้อดีของเทคโนโลยีจากคลื่นวิทยุร่วมกับคลื่นสนามแม่เหล็ก


(กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ) 1.เข้ารับบริการได้ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A
รายการตรวจ
  1. พบแพทย์เฉพาะทางด้านสมอง
  2. MRI Brain
  3. MRI Hippocampus
  4. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  5. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว