วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
(25)
จำหน่าย 26 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 ● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น


 

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A 
คำแนะนำการใช้บริการ

 
● ฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยักเพียงแค่ 1 เข็ม และต้องฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี โดยก่อนเข้ารับการฉีดจะต้องพบแพทย์ก่อน


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
(25)
จำหน่าย 26 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ราคา 1,200 บาท จำนวน 1 เข็ม เหมาะสำหรับผู้ใหญ่และคุณแม่ตั้งครรภ์ 27-36 สัปดาห์ ไม่ใช่เพียงแค่เด็กเพียงเท่านั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเมื่อป่วยด้วยโรคทั้ง 3 นี้ หากมีผลข้างเคียง ปวด บวม แดง หลังจากได้รับการฉีดวัคซีน สามารถใช้การประคบเย็นช่วยได้


วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
    Physical Examination
  2. วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 
    DTPa Vaccine (BOOSTRIX) 
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 

 

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว