ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA
(0)
จำหน่าย 25 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

● ราคารวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 

● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น


● เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567

● ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A
ขั้นตอนและคำแนะนำการใช้บริการ

● ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA ผู้รับบริการรับอุปกรณ์การเก็บ specimen พร้อมรับคำแนะนำการเก็บกับเจ้าหน้าที่ห้องแล็บ

● ผู้รับบริการเก็บ specimen ด้วยตัวเองและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องแล็บ

● รอผลตรวจประมาณ 2 ชั่วโมง (ฟังผลตรวจโดยแพทย์สูตินรีเวช)


● หากมีประจำเดือน ต้องรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 5-7 วันถึงจะสามารถเข้ารับบริการได้ 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA
(0)
จำหน่าย 25 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

อีกหนึ่งทางเลือกการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับคุณผู้หญิง ด้วยวิธี HPV DNA ที่การันตีการตรวจเจอเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16,18 ซึ่งเป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 70 ของการเกิดมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งยังให้ผลตรวจอย่างรวดเร็วภายใน 2 ชม. พร้อมความแม่นยำสูงในการตรวจเจอเชื้อระยะแรกเริ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ในราคา 1,320 บาท


ราคารวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์สูตินรีเวช
    Physical Examination
  2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง
    HPV DNA
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว