วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ
(0)
จำหน่าย 26 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

 
● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

● สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น 

● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

● ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

● ระยะเวลาวันนี้ -  31 ธันวาคม 2567

● นัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ  ชั้น 2 อาคาร A หรือ LINE @petcharavej

 

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ


ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ


​​ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ  ชั้น 2 อาคาร A


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ
(0)
จำหน่าย 26 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ คือ ทางเลือกในการลดความเสี่ยงของโรคของตับแข็ง มะเร็ง เป็นอันตรายต่อเซลล์บางส่วน เกิดจากการติดเชื้อ ดื่มแอลกอฮอล์ สัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ที่เป็นพาหะซึ่งแพร่กระจายได้เร็ว โรงพยาบาลเพชรเวชมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ราคาเหมา ๆ 2,400-4,000 บาท สามารถรับได้ทั้ง 2 ชนิด


วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม /ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
  1. พบแพทย์เฉพาะทาง 
    Physical Examination
  2. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ( 3 เข็ม )
    Engerix-b Vaccine
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก 
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว