วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
(0)
จำหน่าย 17 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 


● สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A


● สำหรับอายุ 4 -14 ปี เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์กุมารเวช ชั้น 1 อาคาร C● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น


● ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : จองแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
: สำหรับอายุ 4 -14 ปี ติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์กุมารเวช ชั้น 1 อาคาร C


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
(0)
จำหน่าย 17 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

ไข้เลือดออก เป็นโรคอันตรายที่เสี่ยงจะรุนแรงขึ้น ถ้าหากติดซ้ำ ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ในราคาสุดคุ้มค่า 2 เข็มเพียง 5,000 บาท สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4 - 60 ปี เพิ่มความสุข ลดความเสี่ยง เพียงฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
    Physical Examination
  2. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
     Qdenga Vaccine
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว