โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์

โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์
(139)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2566
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● การชำระค่าบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
 

 ● กรณีขอย้ายไปคลอดที่โรงพยาบาลอื่น โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าคลอดเหมาจ่าย

 

 ● กรณีฝากครรภ์ไม่ครบตามกำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

 

 ● กรณีมีความประสงค์ขอรับบริการอื่นเป็นพิเศษ ที่ไม่มีระบุรายการในโปรแกรม โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการตามจริง

 

 ● โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 ● สำหรับโปรแกรมคลอด ผู้ถือบัตรเครดิต KTC และธนาคารกรุงเทพ สามารถผ่อน 0% นาน 3 เดือน (สำหรับชาวต่างชาติชำระเต็มจำนวนก่อนเข้าโปรแกรมคลอดหรือฝากครรภ์)


 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น


 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทําการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ
 
ขั้นตอนที่ 2 : นําบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์
(139)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์ ที่คลอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย ในราคาที่คุ้มค่า โดยทีมแพทย์ผู้ชํานาญการเฉพาะทางสูตินรีเวช พร้อมดูแลคุณ และลูกน้อยของคุณ เพราะสุขภาพที่ดีคือสิ่งสําคัญของคุณแม่และลูกน้อย 


เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเข้าใช้บริการที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A
รายการตรวจ
 1. ตรวจครรภ์ให้คำแนะนำปรึกษาโดยสูติแพทย์จำนวน 10 ครั้ง
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด           
  CBC
 3. ตรวจกรุ๊ปเลือด
  ABO blood group
 4. ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย   
  Rh typing
 5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน                 
  Anti-Rubella IgG
 6. ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับบี             
  HBV prevac 
 7. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี                           
  Anti-HIV 
 8. ตรวจหาโรคซิฟิลิส                             
  VDRL 
 9. ตรวจดูน้ำตาล และโปรตีนในปัสสาวะ       
  Protein & Sugar
 10. ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย         
  Hemoglobin typing
 11. ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย                   
  DCIP (Thalassemia Screening)     
 12. ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย                   
  OF (Thalassemia Screening)
 13. ตรวจคัดกรองเบาหวาน                       
  Glucose   
 14. ตรวจคัดกรองเบาหวาน                       
  Glucose tolerance test       
 15. ตรวจอัลตราซาวด์ติดตามความผิดปกติของทารกในครรภ์ จำนวน 2 ครั้ง
  Ultrasound Lower
 16. วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2 เข็ม
 17. จ่ายยาบำรุงครรภ์ และแคลเซียมจำนวน 10 ครั้ง
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว