โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้

โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้
(139)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2567
1/1

สามารถส่งผลวินิจฉัยให้แพทย์ผู้ชํานาญการพิจารณาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

วิดีโออธิบายเรื่องการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและลําไส้ โดยอายุรแพทย์ทางเดินอาหารและการส่องกล้อง

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

● การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว)

● รวมค่าแพทย์ส่องกล้อง, ค่าห้องส่องกล้อง, ค่าห้องพักฟื้น, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในแพ็กเกจการส่องกล้อง

● ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษ, ค่าแพทย์วินิจฉัยพยาธิวิทยา และค่าอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการตัดขึ้นเนื้อ

● ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาเตรียมระบาย, ค่ายากลับบ้าน และไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย

● โปรแกรมรดังกล่าวสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น กรณีผู้เข้ารับบริการต้องการพักค้างคืนจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 


ก่อนเข้าแพคเกจส่องกล้องจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
 

 1. พบแพทย์เฉพาะทางก่อนเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และร่างกายก่อนส่องกล้อง ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท ( กรณีไม่มีส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม )
   

 2. ตรวจร่างกายก่อนส่องกล้อง (Pre-op)หากผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 - 5,000 บาท กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น (กรณีแพทย์ประเมินต้องตรวจ)
   

 3. ตรวจโควิด-19 Antigen Test (ATK) ก่อนเข้ารับบริการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท (กรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะต้องตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 1,500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่แพทย์พิจารณาส่งตรวจ) (กรณีแพทย์ประเมินต้องตรวจ)
   

 4. แพทย์จะนัดหมายติดตามอาการเพื่อดูถึงความผิดปกติ  มีผลข้างเคียงหรือไม่ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท (ไม่รวมหากมียากลับบ้านเพิ่มและส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม)

 

 

มั่นใจทุกกระบวนการในราคาสิทธิ์คนไทย "คลายทุกความกังวลใจ ทั้งค่าใช้จ่ายตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย"
 

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

 


ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A 

 


กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต
 


● ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันเข้ารับบริการพบแพทย์ (โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรมธรรม์) 
 

● พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ


● กรณีรับ Package OPD (ผู้ป่วยนอก) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้
(139)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2567

ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ 1 ใน 5 โรคร้ายที่คร่าชีวิต ป้องกันวันนี้ โดยแพทย์เฉพาะทาง รพ.เพชรเวชพร้อมดูแล 24 ชั่วโมงด้วยความพร้อม และเทคนิคทางการแพทย์ที่ทันสมัย 


โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร (ใช้ยาชา) OPD
รายการตรวจ
 1. แพทย์ส่องกล้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องกล้อง

 

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว