โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
(354)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2567
1/1

กรณีรายการตรวจสุขภาพของท่านไม่ตรงกับรายการโปรแกรมดังกล่าว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายการตรวจและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการ

● ราคานี้เฉพาะจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้นขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

 ● โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

 

 ● ใช้เวลาในการตรวจสุขภาพพร้อมรอรับผลตรวจประมาณ 1-2 ชั่วโมง หากท่านเข้ารับบริการก่อนเวลา 15.00 น.สามารถรับผลได้ทันทีโดยไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ

 

 ● หากมีรายการตรวจหรือใบส่งตัว สามารถนำใบดังกล่าวยื่นที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
(354)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2567

เพราะช่วงชีวิตในวัยเรียนนั้นสำคัญ เริ่มต้นชีวิตวัยเรียนด้วยการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนในราคา 1200 บาท ราคาเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาดคอมพิวเตอร์
  Auto Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี
  Color Blindness Test
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
  Amphetamine
 6. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 7. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  Chest X-Ray
 8. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 9. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 10. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว