วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine
(178)
จำหน่าย 26 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567
1/1วิดีโออธิบายเรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine)  

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

● ราคานี้เฉพาะจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 

● สําหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพํานักในประเทศไทยเท่านั้น

● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แนะนำการใช้บริการ

 ● ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการวัคซีน HPV ต้องหมดประจำเดือนไปแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์จึงจะสามารถเข้ารับบริการได้

 ● การฉีดวัคซีน HPV ต้องฉีดให้ครบถ้วนทั้งหมด 3 เข็ม ได้แก่

   เข็มที่ 1 : ฉีดในวันที่กำหนดเลือก

   เข็มที่ 2 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 2 เดือน

   เข็มที่ 3 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือน


 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine
(178)
จำหน่าย 26 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

ทางเลือกสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ที่สามารถติดต่อกันได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธุ์ (ชนิด 6,11,16,18) ในราคา8,500-. และ 9 สายพันธุ์ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)ในราคา19,500-. ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่  มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องปากและลำคอ และมะเร็งทวารหนัก ทั้งหมด 3 เข็มในราคาเหมาๆ


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
  1. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช
    Physical Examination
  2. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก  ชนิด 4 สายพันธุ์  3 เข็ม
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก     
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ         
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว