โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
(71)
จำหน่าย 01 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567
1/3
เงื่อนไขการใช้บริการ

● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์


ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ

 ● กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
 

 ● ใช้เวลาในการตรวจคัดกรองโรคทางสมองพร้อมรอรับผลตรวจประมาณ 3-4 ชั่วโมง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
(71)
จำหน่าย 01 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567

คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคที่ไม่มีสัญญาณเตือนแต่อันตรายถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตในราคาพิเศษประจำปี 2567 


ตรวจความผิดปกติหลอดเลือดสมอง (กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ) 1.เข้ารับบริการได้ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์โรคสมอง และระบบประสาท 
  Physical Examination
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  Sugar (serum)
 3. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  Lipid profile
 4. ตรวจการทำงานของตับ
  Liver function test
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 6. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  VDRL
 7. ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ
  Doppler Ultrasonography of left Carotid
 8. ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ
  Doppler Ultrasonography of Right Carotid
 9. ตรวจหาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
  ESR
 10. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  CT-Brain
 11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  Electrocardiogram (EKG)
 12. รายงานผลตรวจ
  Check up Report
 13. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก  
 14. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว