โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
(46)
จำหน่าย 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

● โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น


 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทาง Line Official โรงพยาบาลเพชรเวช
​​​​
ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A 

คำแนะนำการใช้บริการ

● กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 

● หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาควรนำมาเพื่อให้แพทย์ประกอบคำวินิจฉัย

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
(46)
จำหน่าย 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานที่รักษาไม่หาย และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เบาหวานขึ้นตาที่อาจส่งผลจนถึงขั้นตาบอด ดูแลตัวเองได้ด้วยการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานราคา1,090บาท (ราคาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน) สำหรับปี 2567


รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ
  BMI and Vital Signs
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  FBS
 4. ตรวจไขมันในเลือด
  Lipid profile
 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
  Hb A-1C
 6. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine & eGFR
 7. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 8. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  (A4) Check-up Report
 9. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ 
 10. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว