Drive Thru วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่2020)

Drive Thru วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่2020)
(1593)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563
Drive Thru วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่2020)
(1593)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563


รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
  Physical Examination
 2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 
  Influenza Vaccine
 3. ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำแบบคัดกรอง (คลิก)
   
 • สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
   
 • ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน สามารถลงทะเบียนวันที่สะดวกเข้ารับการตรวจ เพื่อไม่ต้องเสียเวลา
   
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้หลังจากซื้อแพ็กเกจแล้ว 3 ชั่วโมง
   
 • หลังจากนั้นแค่ขับรถส่วนตัวเข้ามายังจุดให้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน วัดไข้ เพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตน ชำระเงิน แล้วลดกระจกลงเพื่อให้ทีมพยาบาลทำการฉีดวัคซีน ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย Drive Thru Vaccination
   
 • วันที่เข้ารับบริการจะมีป้ายแสดงจุดรับบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้บริการท่านมายังลานจอดรถอาคาร C หน้าทางเข้าบัตรทอง 30 บาท
   
 • เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางโรงพยาบาลได้มีจุดคัดกรองสำหรับผู้ป่วยบริเวณหน้าโรงพยาบาล และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าใช้บริการวัดไข้ก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว