ตรวจโควิด RT-PCR (Walk Thru)
ตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR (Real-time PCR)

โรงพยาบาลเพชรเวชเปิดบริการตรวจหาเชื้อ Covid - 19 ด้วยวิธี RT-PCR โดยมีรายละเอียดดังนี้


SWAB : โดยเจ้าหน้าที่พยาบาล

 

 

ตรวจ RT-PCR (Walk Thruไม่ต้องจองล่วงหน้า พร้อมใบผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ : ค่าบริการ 990 บาท

 

 

*สำหรับการตรวจ RT-PCR (Walk Thru) ราคา 990 บาท ไม่มีการออกใบรับรองแพทย์

 

 

 

 

ขั้นตอน และเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 

 

 

 • ติดต่อจุดคัดกรองอาคาร C (คลินิกระบบทางเดินหายใจ) ได้ทุกวัน เวลา 08.30 - 15.00 น.

   
 • เข้ารับการตรวจในเวลา 08.30 - 15.00 น. ทราบผลตรวจภายใน 3-4 ชั่วโมง

   
 • ผลตรวจรูปแบบไฟล์ : ส่งผลตรวจผ่านช่องทาง E-mail ภายใน 3-4 ชั่วโมง หลังจากตรวจ หรือเวลาผลตรวจออก (ผลตรวจมีตราประทับ รพ.)

   
 • รับผลตรวจตัวจริง : ผู้รับบริการติดต่อรับได้ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ จุดคัดกรองอาคาร C (คลินิกระบบทางเดินหายใจ)

   
 • รับผลตรวจตัวจริง : กรณีประสงค์รับผลตรวจตัวจริงหลังเวลา 15.00 น. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากตรวจเสร็จ และติดต่อรับผลตรวจฉบับจริงที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ ชั้น 1 อาคาร A บริการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี วิธี Antigen Test Kit (ATK) ในราคา 300 บาท คลิกที่รูปด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด