โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ
(0)
จำหน่าย 15 กันยายน 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
1/3
เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 

 ● จำหน่ายถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A

 

 


คำแนะนำการใช้บริการ


 ● สำหรับตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO ไม่จำเป็นต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม แต่ในกรณีที่มียารับประทาน จำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบล่วงหน้า เนื่องจากอาจมีผลต่อผลการตรวจ และการทำงานของหัวใจ

 

 ● สำหรับตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย EST ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม 2 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ งดการรับประทานยาที่ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ


 ● หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาควรนำมาเพื่อให้แพทย์ประกอบคำวินิจฉัย


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ
(0)
จำหน่าย 15 กันยายน 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566

ดูแลหัวใจตนเองและคนที่เรารักด้วยการตรวจคัดกรองหัวใจ โดยใช้เครื่องมืออย่าง Echo, EST, และ CT Calcium Scoring ราคาสุดประหยัด เพื่อเข้าถึงคนไทย ด้วยโปรโมชั่นรายการตรวจพิเศษที่คุ้มค่า พร้อมด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเพชรเวช


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ 
    Physical Examination Cardiologist
  2. ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย
    Exercise Stress Test (EST)
  3. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
  4. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว