ผ่าตัดฝีคัณฑสูตร (Fistulotomy)

ผ่าตัดฝีคัณฑสูตร (Fistulotomy)
(242)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2566
1/1

สามารถส่งผลวินิจฉัยให้แพทย์ผู้ชํานาญการพิจารณาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


สรุปสาระสำคัญ การผ่าตัดฝีคัณฑสูตร(Fistulotomy)

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจำตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)


 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 


ก่อนเข้าแพคเกจและหลังผ่าตัดจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
 

 1. พบแพทย์เฉพาะทางก่อนเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และร่างกายก่อนผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท (กรณีไม่มีส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม)
   
 2. ตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด (Pre-op) หากผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 - 5,000 บาท กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
   
 3. ตรวจโควิด-19 Antigen Test (ATK) ก่อนเข้ารับบริการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท (กรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะต้องตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 3,500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่แพทย์พิจารณาส่งตรวจ)
   
 4. หลังผ่าตัดแพทย์จะนัดหมายติดตามอาการเพื่อดูถึงความผิดปกติ หรือดูแผลผ่าตัดว่าเกิดการติดเชื้อ มีผลข้างเคียงหรือไม่ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท (ไม่รวมหากมียากลับบ้านเพิ่มและส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม)
   

มั่นใจทุกกระบวนการในราคาสิทธิ์คนไทย "คลายทุกความกังวลใจ ทั้งค่าใช้จ่ายตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย"

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร Aกรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

 ● ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันเข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรมธรรม์)

 ● พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

 ● กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่าตัดฝีคัณฑสูตร (Fistulotomy)
(242)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2566

วิธีเดียวที่ทําให้ท่านหายจากอาการเจ็บปวดรบกวนขณะขับถ่าย คือการผ่าตัดฝีคัณฑสูตร ณ โรงพยาบาลเพชรเวช ซึ่งมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไป สะดวกสบายต่อการเดินทาง รวมทั้งพักฟื้นในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน


ผ่าตัดฝีคัณฑสูตร (Fistulotomy) นอน 2 วัน 1 คืน
รายการตรวจ
 1. ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้น, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด, ทีมแพทย์ทำหัตถการ, วิสัญญีแพทย์ 
  เฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว