โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ชาย-หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ชาย-หญิง
(49)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2565 - 31 มกราคม 2566
1/3
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- กรณีท่านต้องการตรวจรายการเพิ่มสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย โดยจะเสียค่าใช้จ่ายตามจำนวนรายการที่ตรวจเพิ่ม
 

- รอผลตรวจประมาณ 1 สัปดาห์

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้นขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

- ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ 
 

- ใช้เวลาในการตรวจสุขภาพประมาณ 2-3 ชั่วโมง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ชาย-หญิง
(49)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2565 - 31 มกราคม 2566

เพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานของการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ยั่งยืนกับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานในราคาสุดคุ้มในปี 2566 ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว ไม่มีจ่ายเพิ่มรายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจหาหมู่เลือด
  ABO blood group
 3. ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด
  Rh typing
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย
  Hemoglobin typing
 6. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
  Anti-HIV
 7. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  VDRL
 8. ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับบี
  HBV prevac
 9. ตรวจปัสสาวะ
  Urine exam
 10. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก    
 11. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ      
 12. สมุดรายงานผลตรวจ
  Check up Report
 13. คูปองอาหาร
  Meal Coupon
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว