โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ชาย-หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ชาย-หญิง
(49)
จำหน่าย 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

● ราคานี้เฉพาะจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

● กรณีท่านต้องการตรวจรายการเพิ่มสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย โดยจะเสียค่าใช้จ่ายตามจำนวนรายการที่ตรวจเพิ่ม

● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้นขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

● ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ 

● ใช้เวลาในการตรวจสุขภาพประมาณ 2-3 ชั่วโมง

● รอผลตรวจประมาณ 1 สัปดาห์


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ชาย-หญิง
(49)
จำหน่าย 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานของการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ยั่งยืนกับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานในราคาสุดคุ้มในปี 2567 ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้วไม่มีจ่ายเพิ่ม


รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ
  BMI and Vital Signs
 3. ตรวจหาหมู่เลือด
  ABO blood group
 4. ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด
  Rh typing
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 6. ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย
  Hemoglobin typing
 7. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
  Anti-HIV
 8. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  VDRL
 9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  HBs Ag
 10. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
  Anti HBs
 11. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 12. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  (A4) Check-up Report
 13. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ 
 14. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว