สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม รพ.เพชรเวช
สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม รพ.เพชรเวช

คนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานในหลาย ๆ ครั้งอาจต้องประสบพบเจออันตรายที่สามารถมาได้หลายรูปแบบเช่นภาวะการเจ็บป่วย เป็นต้น การมีสิทธิประโยชน์ที่คอยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ในยามวิกฤตจึงเป็นสิ่งที่เราควรมีเพื่อรองรับรายได้ของเราที่อาจขาดหายไป และหนึ่งในสิทธิที่สำคัญกับคนวัยทำงานคือ “สิทธิประกันสังคม” 

 

สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลเพชรเวช

 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเวชบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ โดยไม่มีค่าบริการสำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - เสาร์เวลา 8.00 - 14.00 น. (งดให้บริการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567


ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ : แผนกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หรือ โทร. 1390 ต่อ 271-188
*เกณฑ์การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ : ผู้รับบริการจะต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ เข็มล่าสุดครบ  6 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
 

 

 

 

บริการทันตกรรม 

 

 

บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าบริการ

 

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.30 น. และทุกๆวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน (วันเสาร์ที่ 5 ของเดือน  กรณีเดือนนั้นมี 5 เสาร์) เวลา 08.00-14.00 น.
โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเข้ารับบริการ ผู้ที่มาใช้บริการต้องงดน้ำ งดอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนมาตรวจสุขภาพ กรณีคนไข้มีโรคประจำตัว เบาหวานความดันโลหิตสูงไขมัน ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร สามารถใช้บริการได้ที่ OPD ประกันสังคม ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเพชรเวช

 

เคาน์เตอร์ตรวจสุขภาพ เลื่อนให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

(เนื่องจากระบบตรวจสุขภาพอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

 

 

*การรับบริการมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม อายุ 30-54 ปี ทุก 5 ปี ขอเลื่อนการให้บริการชั่วคราวในเวลาราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้*

 

 

* คนใข้ที่มีโรคประจำตัว (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมัน) จะไม่ได้ตรวจ น้ำตาลในเลือด, ไขมัน และการทำงานของไต

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ความพร้อมของการให้บริการ

 

  • แพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ทางโรงพยาบาลเพชรเวชมีบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกโรค ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมอง ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฯลฯ เพื่อรักษาผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
  • การจัดการการให้บริการ เรามีขั้นตอนการจัดการผู้ป่วยในกรณีที่มีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการจัดสรรบุคลากรให้มีความยืดหยุ่นเพื่อบริการผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง 

 

"ความปลอดภัย" คือเป้าหมายสูงสุดของเรา

 

ทางโรงพยาบาลเพชรเวชได้ตระหนักถึงสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการมากที่สุด คือ ความปลอดภัยด้วยการรักษาแบบตรงไปตรงมาตามโรคที่คนไข้เป็นอยู่ นอกจากนี้เรายังมีขั้นตอนการรองรับผู้ป่วยที่มีอาการสุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยการจำแนกบัตรผู้ป่วยตามอาการออกเป็น 2 รูปแบบ

 

  • สีเหลือง คือ คนไข้ที่มีอาการหนักและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต สำหรับผู้ป่วยประเภทนี้แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ทันที
  • สีส้ม คือ คนไข้ที่ป่วยเป็นอาการเดิมสามารถเข้ารับการรักษาได้อีกครั้งภายใน 72 ชั่วโมงนับจากการรักษาครั้งแรก (หมายเหตุ : หากกลับมารักษาด้วยอาการอื่นต้องอยู่ในกลุ่มรอใช้บริการของผู้ป่วยทั่วไป)