ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)

ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
(25)
จำหน่าย 19 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567
1/2

สรุปสาระสำคัญ ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผล, ค่าห้องตรวจ 1 คืน, ค่าอาหารมื้อเช้า และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

 ● การเข้ารับบริการตรวจแพคเกจจะต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์

 
 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 

ก่อนเข้าแพคเกจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
 

 1. พบแพทย์เฉพาะทางก่อนเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการก่อนตรวจ ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท ( กรณีไม่มีส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม )
   
 2. ตรวจโควิด-19 Antigen Test (ATK) ก่อนเข้ารับบริการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท (กรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะต้องตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 1,500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่แพทย์พิจารณาส่งตรวจ)
   

 

มั่นใจทุกกระบวนการในราคาสิทธิ์คนไทย "คลายทุกความกังวลใจ ทั้งค่าใช้จ่ายตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย"

 


ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A 

 


 

กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

 ● ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันที่เข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรมธรรม์) 

 ● พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

 ● กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
(25)
จำหน่าย 19 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567

ปี 2567 นี้ ท่านใดที่มีปัญหานอนกรน สะดุ้งตื่น ง่วงตอนกลางวัน สามารถเข้ารับวินิจฉัยด้วยวิธีตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep Test ราคา 15,000 บาท ใช้เป็นแนวทางการรักษา เพื่อประสิทธิภาพเวลานอน ก่อนภาวะหยุดหายใจขณะหลับ  


 

บริการตรวจการนอนหลับ Polysomnography (Fully attended)
 

1. การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalography (EEG)

2. การทำงานของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

   2.1 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อลูกตา Electrooculography;  EOG

   2.2 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อขา Leg Electrooculography;  Leg EMG

   2.2 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อคาง  Chin Electrooculography;  Chin EMG

3. การทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography; ECG

4. ระบบการหายใจ (Airflow)

    4.1 ตรวจวัดลมหายใจ (Airflow)

    4.2 การทำงานของกล้ามเนื้อช่วยหายใจช่วงทรวงอก (Chest Respiratory Effort)

    4.3 การทำงานของกล้ามเนื้อช่วยหายใจช่วงหน้าท้อง (Abdominal Respiratory Effort)

5. ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

 


ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
รายการตรวจ
 1. ฟังผลโดยแพทย์เฉพาะทาง (หู คอ จมูก) 
 2. ตรวจการนอนหลับ Polysomnography (Fully attended)
 3. ห้องพิเศษเดี่ยว 1 คืน
 4. อาหารเช้า 1 มื้อ
 5. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 6. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว