ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะ Staple Circumcision

ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะ Staple Circumcision
(45)
จำหน่าย 22 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 ธันวาคม 2567
1/1


คลายทุกความกังวลใจ ด้วยความพร้อมเทคโนโลยี และแพทย์ผู้ชํานาญการ


สรุปสาระสำคัญ การขลิบหนังหุ้มปลายด้วยเครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ ขลิบไร้เลือด Staple Circumcision

 

เงื่อนไขการใช้บริการ


 ● การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว)


 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น


 

ก่อนเข้าแพคเกจและหลังผ่าตัดจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

 

  1. พบแพทย์เฉพาะทางก่อนเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และร่างกายก่อนผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท ( กรณีไม่มีส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม )
     
  2. ตรวจโควิด-19 Antigen Test (ATK) ก่อนเข้ารับบริการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท (กรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะต้องตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 1,500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่แพทย์พิจารณาส่งตรวจ)
     
  3. หลังผ่าตัดแพทย์จะนัดหมายติดตามอาการเพื่อดูถึงความผิดปกติ หรือดูแผลผ่าตัดว่าเกิดการติดเชื้อ มีผลข้างเคียงหรือไม่ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท (ไม่รวมหากมียากลับบ้านเพิ่มและส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม)


 

มั่นใจทุกกระบวนการในราคาสิทธิ์คนไทย "คลายทุกความกังวลใจ ทั้งค่าใช้จ่ายตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย"ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

 ● ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันที่เข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรมธรรม์) 

 ● พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

 ● กรณีรับ Package OPD (ผู้ป่วยนอก) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะ Staple Circumcision
(45)
จำหน่าย 22 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 ธันวาคม 2567

"เราเข้าใจ ในทุกความกังวลใจ" เพชรเวชขอมอบแพ็กเกจขลิบไร้เลือด ในราคาที่เข้าถึง และเป็นทางเลือกประสิทธิภาพมากกว่าการขลิบทั่วไปด้วยเครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ ที่สามารถห้ามเลือดได้ดี ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียง และใช้เวลาที่สั้นเพื่อแก้ปัญหาความเจ็บและระยะเวลาระหว่างการขลิบ ทั้งหมดภายใต้แพทย์ผู้ชํานาญการ และความพร้อมของเทคโนโลยีการรักษา 


ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ใหญ่ Staple Circumcision ยาชา ไม่นอนโรงพยาบาล (OPD)
รายการตรวจ
  1. ห้องผ่าตัด, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด, เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะที่ระบุเท่านั้น

  2. ค่าแพทย์หัตถการ,ค่าบริการพยาบาล

  3. ค่าห้องพักฟื้น

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว