ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง
(576)
จำหน่าย 26 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567
1/2

สามารถส่งผลวินิจฉัยให้แพทย์ผู้ชำนาญการพิจารณาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเพื่อน

สรุปสาระสำคัญของโรคนิ่วในถุงน้ำดี

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

● การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว)

 

● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้นก่อนเข้าแพคเกจและหลังผ่าตัดจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
 

 1. พบแพทย์เฉพาะทางก่อนเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และร่างกายก่อนผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท (กรณีไม่มีส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม)

   
 2. ตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด (Pre-op) หากผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 - 5,000 บาท กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

   
 3. ตรวจโควิด-19 Antigen Test (ATK) ก่อนเข้ารับบริการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท (กรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะต้องตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 1,500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่แพทย์พิจารณาส่งตรวจ)

   
 4. หลังผ่าตัดแพทย์จะนัดหมายติดตามอาการเพื่อดูถึงความผิดปกติ หรือดูแผลผ่าตัดว่าเกิดการติดเชื้อ มีผลข้างเคียงหรือไม่ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท (ไม่รวมหากมียากลับบ้านเพิ่มและส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม)


   

มั่นใจทุกกระบวนการในราคาสิทธิ์คนไทย "คลายทุกความกังวลใจ ทั้งค่าใช้จ่ายตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย"
ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A 


กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

 ● ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันที่เข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรมธรรม์) 

 ● พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

 ● กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง
(576)
จำหน่าย 26 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

รักษานิ่วในถุงน้ำดี ก่อนที่จะกลายเป็นโรคมะเร็งถุงน้ำดี ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ลดโอกาสการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ช่วยลดความเจ็บปวด ใช้เวลาไม่นาน แผลมีขนาดเล็ก พักฟื้นระยะสั้น ในราคา 75,000บาท 


ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง (2 วัน 1 คืน)
รายการตรวจ
 1. ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้น, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด, ทีมแพทย์ทำหัตถการ และวิสัญญีแพทย์เฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว