ตรวจโควิด Drive Thru Antigen Test kit
ตรวจโควิด-19 วิธี Antigen Test Kit (ATK)

โรงพยาบาลเพชรเวชเปิดให้บริการตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

 

SWAB : โดยเจ้าหน้าที่พยาบาล


 

ตรวจ ATK พร้อมใบผลตรวจจากห้องปฏิบัติการราคา 300 บาท ไม่ต้องจองล่วงหน้า (Walk Thru) ทราบผลตรวจในวันที่เข้ารับบริการ (ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ)


 

*สำหรับการตรวจ ATK ราคา 300 บาท ไม่มีการออกใบรับรองแพทย์

 


 

 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจ ATK COVID-19 TEST

 

 

• ติดต่อลงทะเบียนที่อาคาร C (คลินิกระบบทางเดินหายใจ)
 

 

• เวลาเปิดให้รับบริการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : 08.30 - 15.00 น. (เปิดลงทะเบียนถึง 15.00 น. )
 • การตรวจ ATK COVID-19 TEST เป็นความประสงค์ของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
 • กรณีตรวจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ Fit to Fly ไม่สามารถใช้บริการ ATK COVID-19 TEST ได้
 • การตรวจ ATK COVID-19 TEST ไม่มีการบันทึกผลตรวจลงในระบบหมอพร้อม
บริการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 วิธี RT-PCR (Real-time PCR) ในราคา 1,500 บาท คลิกที่รูปด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด