โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ และคัดกรองโรคตับ

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ และคัดกรองโรคตับ
(72)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2567
1/3


 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น


 ● กรณีท่านต้องการตรวจรายการเพิ่มสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย โดยจะเสียค่าใช้จ่ายตามจำนวนรายการที่ตรวจเพิ่ม
 

 ● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

 ● ไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ 
 

 ● ใช้เวลาในการตรวจสุขภาพพร้อมรอรับผลตรวจประมาณ 2-3 ชั่วโมง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ และคัดกรองโรคตับ
(72)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2567

ตรวจคัดกรองโรคตับ และไวรัสตับอักเสบบี โรคร้ายที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับในราคาเริ่มต้น 1,090 บาทตลอดปี 2567 ราคารวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 


ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ
  Body Mass Index and Vital Signs
 3. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  HBs Ag
 4. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
  Anti HBs
 5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
  HCV Ag/Ab
 6. รายงานตรวจสุขภาพ
  Check up Report
 7. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 8. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว