วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่ 2022)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่ 2022)
(102)
จำหน่าย 08 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565
1/2
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 


ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 

 

  • - สำหรับผู้ใหญ่สามารถซื้อแพคเกจผ่านช่องทางเว็ปไซต์

 

  • - สำหรับเด็กที่จะมาฉีดสามารถติดต่อได้ที่แผนกต้อนรับชั้น 1 เพื่อลงทะเบียนเพียงใช้บัตรสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) และติดต่อแผนกกุมารเวช ชั้น 2 อาคาร B


ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

- สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 14 ปี สามารถฉีดได้ แต่ต้องเข้าพบแพทย์ก่อน 
 

- เด็กที่ต้องการฉีดวัคซีนต้องพบแพทย์ก่อนรับการฉีดวัคซีน


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่ 2022)
(102)
จำหน่าย 08 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565

ไข้หวัดใหญ่คือไวรัสตลอดฤดูกาลปี 2565 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ในราคา 600 บาท


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 1. สำหรับผู้ใหญ่ เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A 2. สำหรับเด็ก เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์กุมารเวช ชั้น 2 อาคาร B 
รายการตรวจ
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
    Physical Examination
  2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 
    Influenza Vaccine
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว