แพ็กเกจเลเซอร์รักษาโรคตา

แพ็กเกจเลเซอร์รักษาโรคตา
(0)
จำหน่าย 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์หัตถการ และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

● ราคาดังกล่าวรวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการในแพ็กเกจยิงเลเซอร์

● ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าพบแพทย์ครั้งแรกประเมินก่อนเข้าแพ็กเกจ

● เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 


ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนวันเข้ารับบริการ
​​​​
ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แพ็กเกจเลเซอร์รักษาโรคตา
(0)
จำหน่าย 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รักษาปัญหาทางสายตาโดยการยิงเลเซอร์ ที่ให้บริการรักษาถุงหุ้มเลนส์ตา ต้อหิน และเบาหวานขึ้นตา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และให้ความแม่นยำสูง ในราคาที่คุ้มค่า เพราะดวงตา คือหนึ่งในอวัยวะสำคัญ ที่มีบทบาทต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก


เลเซอร์สลายถุงหุ้มเลนส์ขุ่น ตา 1 ข้าง LASER : Yag Capsulotomy (1 EYE) (OPD)
รายการตรวจ
  1. ห้องผ่าตัด, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด, เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์ตาเท่านั้น

  2. ค่าแพทย์หัตถการ,ค่าบริการพยาบาล

  3. ค่าห้องพักฟื้น

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว