ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)

ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
(25)
จำหน่าย 19 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565
1/3
เงื่อนไขการใช้บริการ


- ราคาแพคเกจดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผล, ค่าห้องตรวจ 1 คืน ,ค่าอาหารมื้อเช้าและค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- แพคเกจดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์วินิจฉัยและค่าบริการโรงพยาบาลก่อนเข้าแพคเกจ

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้นขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรณีซื้อแพคเกจตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
(25)
จำหน่าย 19 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

ในปี 2565 หากคุณมีปัญหาอาการนอนหลับนอนกรน หรือสะดุ้งตื่นกลางดึก สามารถวินิจฉัยอาการเหล่านี้ได้ด้วยการตรวจ Sleep Test ราคา 11,000 บาท ประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของอาการที่น่าเป็นห่วง เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เพื่อหาแนวทางในการรักษา และติดตามอาการต่อไป


 

บริการตรวจการนอนหลับ Polysomnography (Fully attended)
 

1. การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalography (EEG)

2. การทำงานของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

2.1 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อลูกตา Electrooculography;  EOG

2.2 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อขา Leg Electrooculography;  Leg EMG

2.2 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อคาง  Chin Electrooculography;  Chin EMG

3. การทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography; ECG

4. ระบบการหายใจ (Airflow)

4.1 ตรวจวัดลมหายใจ (Airflow)

4.2 การทำงานของกล้ามเนื้อช่วยหายใจช่วงทรวงอก (Chest Respiratory Effort)

4.3 การทำงานของกล้ามเนื้อช่วยหายใจช่วงหน้าท้อง (Abdominal Respiratory Effort)

5. ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

 


ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
รายการตรวจ

 

  1. ฟังผลโดยแพทย์เฉพาะทาง (หู คอ จมูก) 
  2. ตรวจการนอนหลับ Polysomnography (Fully attended)
  3. ห้องพิเศษเดี่ยว 1 คืน
  4. อาหารเช้า 1 มื้อ
  5. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  6. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว