รวมโปรแกรมผ่าตัดและส่องกล้อง

รวมโปรแกรมผ่าตัดและส่องกล้อง
(312)
จำหน่าย 09 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
รวมโปรแกรมผ่าตัดและส่องกล้อง
(312)
จำหน่าย 09 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

พูดคุยกับเรา :  LINE คลิก 
  

โทร. 06 5986 1078

 

 • รายละเอียดรายการตรวจ คลิกสัญลักษณ์ v

อาการติด ๆ ขัด ๆ ลุกนั่งไม่สบายจะมีผลตลอดชีวิต แต่คุณตัดสินใจแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการผ่าตัดริดสีดวง
รายการตรวจ
 1. ผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy) นอน 2 วัน 1 คืน
   
 2. ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้น, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด, ทีมแพทย์ทำหัตถการ
  วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • รวมค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   
 • ไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด (กรณีมีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด)
   
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว