โปรแกรมหัตถการหัวใจ

โปรแกรมหัตถการหัวใจ
(52)
จำหน่าย 08 กันยายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
1/2
โปรแกรมหัตถการหัวใจ
(52)
จำหน่าย 08 กันยายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก อาจเป็นสัญญาณของกลุ่มโรคหัวใจปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาด้วยการฉีดสีหัวใจ ทำบอลลูนหัวใจ หรือใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจถาวร ราคาการทำหัตถการหัวใจรวมค่าห้อง 2 วัน 1 คืนแล้ว มั่นใจได้ตลอดกระบวนการรักษาด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


ฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ Coronary Artery Angiography (CAG) 2 วัน 1 คืน
รายการตรวจ
  1. ค่าห้อง CCU  2 วัน 1 คืน
  2. ค่าห้อง Cath Lab,ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์,ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
  3. ค่าแพทย์ทำหัตถการ,ค่าบริการพยาบาล CCU
  4. ค่าอาหาร
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

- การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจําตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ LINE @petcharavej คลิก

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทําการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 3 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

 

กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

1. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านก่อนเข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรรมธรรม์) 

2. พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

3. กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ติดต่อ 1390 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว