โปรแกรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ใหญ่ Staple Circumcision (OPD)

โปรแกรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ใหญ่ Staple Circumcision (OPD)
(89)
จำหน่าย 16 กันยายน 2564 - 31 มกราคม 2566
1/4

โปร่งใสทุกราคาการผ่าตัด คุ้มค่า ใส่ใจอย่างเชี่ยวชาญ

เงื่อนไขการใช้บริการ

- การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจําตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 


ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์

 

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทําการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ

 

ขั้นตอนที่ 3 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A

 

 

กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

 

1.ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันที่เข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรรมธรรม์)

 

2. พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

 

3. กรณีรับ Package OPD (ผู้ป่วยนอก) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ใหญ่ Staple Circumcision (OPD)
(89)
จำหน่าย 16 กันยายน 2564 - 31 มกราคม 2566

ขลิบไร้เลือดเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการขลิบทั่วไปด้วยเครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติที่สามารถห้ามเลือดได้ดี ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียง และใช้เวลาในการขลิบไม่นาน ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อ และสุขอนามัยที่ดี


ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ใหญ่ Staple Circumcision (OPD)
รายการตรวจ
  1. ห้องผ่าตัด, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด,  เฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
  2. ค่าแพทย์หัตถการ,ค่าบริการพยาบาล
  3. ค่าห้องพักฟื้น
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว