โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์

โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์
(139)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565
1/2
เงื่อนไขการใช้บริการ

- การชำระค่าบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายจักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
 

- กรณีขอย้ายไปคลอดที่โรงพยาบาลอื่นจะไม่สามารถขอรับเงินค่าคลอดเหมาจ่ายคืนจากโรงพยาบาลเพชรเวช
 

- กรณีฝากครรภ์ไม่ครบกำหนด ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
 

- กรณีคนไข้มีความประสงค์ขอรับบริการอื่นเป็นพิเศษที่ไม่มีในโปรแกรมให้คิดราคาตามจริง
 

- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

- สำหรับโปรแกรมคลอด ผู้ถือบัตรเครดิต KTC และธนาคารกรุงเทพ สามารถผ่อน 0% นาน 3 เดือน

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์  LINE @petcharavej  คลิก 
 
ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 3 : พบแพทย์สูตินรีเวชเพื่อรับคำปรึกษา


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์
(139)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมคลอด และฝากครรภ์ประจำปี 2565 เพราะความปลอดภัยของคุณแม่ และลูกน้อย คือสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลเพชรเวชดูแลทุกสิทธิการรักษาของคนไทยในราคาที่คุ้มค่า


เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเข้าใช้บริการในวันและเวลาดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์ ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เวลา 09.00 - 11.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.
รายการตรวจ
 1. ตรวจครรภ์ให้คำแนะนำปรึกษาโดยสูติแพทย์จำนวน 10 ครั้ง
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด           
  CBC
 3. ตรวจกรุ๊ปเลือด
  ABO blood group
 4. ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย   
  Rh typing
 5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน                 
  Anti-Rubella IgG
 6. ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับบี             
  HBV prevac 
 7. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี                           
  Anti-HIV 
 8. ตรวจหาโรคซิฟิลิส                             
  VDRL 
 9. ตรวจดูน้ำตาล และโปรตีนในปัสสาวะ       
  Protein & Sugar
 10. ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย         
  Hemoglobin typing
 11. ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย                   
  DCIP (Thalassemia Screening)     
 12. ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย                   
  OF (Thalassemia Screening)
 13. ตรวจคัดกรองเบาหวาน                       
  Glucose   
 14. ตรวจคัดกรองเบาหวาน                       
  Glucose tolerance test       
 15. ตรวจอัลตราซาวด์ติดตามความผิดปกติของทารกในครรภ์ จำนวน 2 ครั้ง
  Ultrasound Lower
 16. วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2 เข็ม
 17. จ่ายยาบำรุงครรภ์ และแคลเซียมจำนวน 10 ครั้ง
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว