โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ
(72)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565
1/6
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- สามารถเก็บสิทธิใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

ขั้นตอนการใช้บริการสำหรับตรวจสุขภาพหัวใจและตรวจการทำงานของหัวใจ  EST, Echo,Calcium score,Event Recorder

 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อ LINE @petcharavej คลิก

 

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A 

 

ขั้นตอนการใช้บริการสำหรับตรวจสุขภาพพร้อม calcium score

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ LINE @petcharavej คลิก


ขั้นตอนที่ 2 :นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร Aคำแนะนำการใช้บริการ

- สำหรับตรวจสุขภาพพร้อม calcium score กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ

- สำหรับตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO ไม่จำเป็นต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม แต่ในกรณีที่มียารับประทาน จำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบล่วงหน้า เนื่องจากอาจมีผลต่อผลการตรวจ และการทำงานของหัวใจ
 

- สำหรับตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย EST ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม 2 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ งดการรับประทานยาที่ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ


- หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาควรนำมาเพื่อให้แพทย์ประกอบคำวินิจฉัย

- ตรวจมะเร็งปากมดลูก รอผล 7-14 วัน

- สำหรับตรวจมะเร็งปากมดลูกงดการมีเพศสัมพันธ์ภายใน 48 ชั่วโมง และหากมีประจำเดือนต้องรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 5-7 วันถึงจะสามารถเข้ารับบริการได้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ
(72)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565

ดูแลหัวใจตัวเอง และคนที่เรารักด้วยการตรวจคัดกรองหัวใจ ECHO, EST, Coronary Calcium Score และ Event Recorder ด้วยโปรโมชั่นพิเศษที่คุ้มค่าด้วยรายการตรวจ และราคาที่สุดประหยัดเพื่อเข้าถึงคนไทยทุกคน พร้อมด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเพชรเวช 


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยเครื่อง EST ใช้บริการได้ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เปิดให้บริการวันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
รายการตรวจ
  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ 
    Physical Examination Cardiologist
  2. ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย
    Exercise Stress Test (EST)
  3. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
  4. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก

 

รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว