โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ
(215)
จำหน่าย 03 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ราคาดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ
(215)
จำหน่าย 03 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย EST คือ ?
 

จะให้ผู้ป่วยวิ่งบนสายพานโดยติดเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มความเร็วและความชันของสายพานขึ้น ในระหว่างที่ให้ผู้ป่วยออกกำลังกายอยู่นั้นจะมีการวัดความดันเป็นระยะๆ หากผู้ป่วยมีภาวะหัวใจขาดเลือดจะมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป
 

ใครควรตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย EST บ้าง?

 • ผู้สูบบุหรี่จัด
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST

 • งดน้ำอาหาร งดสูบบุหรี่ 2 ชม.ก่อนการทดสอบ
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย หรือรองเท้าที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย
 • ควรงดยากลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้า เพราะส่งผลต่อการตรวจ EST

 

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO คือ ?
 

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  เรียกสั้นๆ ว่าการทำ "เอคโค่" เป็นการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปยังบริเวณทรวงอก จากนั้นจึงรับเสียงที่สะท้อนออกมา นำข้อมูลที่สะท้อนกลับนั้นไปแปลเป็นภาพให้เห็นบนจอ ซึ่งจะแสดงถึง รูปร่าง ขนาด การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และลิ้นหัวใจ การตรวจนี้ปลอดภัย และไม่เจ็บ
 

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo เหมาะกับใคร ?
 

 • ผู้ที่มีอาการหายใจลำบาก มีอาการแน่นหน้าอก หรือเจ็บหน้าอก
 • ผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น
 • ผู้ที่มีอาการ หอบ เหนื่อย บวม ซึ่งสงสัยว่าอาจเกิดจากโรคหัวใจ
   

การเตรียมความพร้อมในการตรวจ
 

เครื่อง ECHO มีความปลอดภัยสูงจึงไม่ต้องงดน้ำและอาหาร เพียงงดอาหารแต่ในกรณีที่มียารับประทานเท่านั้น โดยก่อนตรวจเจ้าหน้าที่จะให้เปลี่ยนเสื้อ หากเป็นผู้หญิงต้องถอดเสื้อชั้นในออกก่อน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการติดอุปกรณ์ เพื่อเฝ้าสังเกตคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที หากผู้ป่วยเป็นเบาหวานและใช้อินซูลินอยู่ ให้ใช้อินซูลินครึ่งหนึ่งของปกติและให้งดอาหารเช้า เว้นแต่แพทย์จะสั่งไม่ให้งด หากผู้ป่วยโรคเบาหวานรับประทานยารักษาอยู่ให้งดยาในตอนเช้า


ตรวจด้วยคลื่นบันทึกไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา 24 ชั่วโมง คือ ?
 

ผู้ป่วยต้องพกเครื่องติดตัวไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหาสาเหตุของอาการใจสั่นหรือหน้ามืดเป็นลม โดยสามารถกลับไปพักที่บ้าน หรือทำงานได้ตามปกติ และเมื่อครบกำหนด 24 ชั่วโมงแล้ว จึงค่อยกลับมาถอดเครื่องและรับทราบผลการตรวจวิเคราะห์จากแพทย์

ใครบ้างที่ควรตรวจ ?

ผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยว่าอาจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่ตรวจโดยการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วไม่พบความปกติ จึงต้องมีการติดตามอาการเพื่อประเมินภาวะได้ วิธีการตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการอย่างน้อย 1 - 2 วันต่ออาการ 1 ครั้ง
 

พูดคุยกับเรา :  LINE คลิก 

 • รายละเอียดรายการตรวจ คลิกสัญลักษณ์ v

ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ 
  Physical Examination Cardiologist
 2. ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย
  Exercise Stress Test (EST)
 3. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
 4. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก

 

รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • กรณีต้องการเข้ารับบริการเร่งด่วนหรือต้องการซื้อรายการตรวจเพิ่มเติ่ม
  สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง   LINE คลิก 

   
 • ผู้ใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน เตรียมชุดแต่งกายหรือรองเท้าวิ่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     นัดหมายเวลาตรวจโทร.

   
06 5986 1079 
 

    06 5986 1078 
 

    เข้ารับบริการได้ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A 
    เวลา 08.00 - 20.00 น.

 

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

       LINE คลิก     

      Messenger (คลิก)

 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว