ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเด็ก Staple Circumcision

ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเด็ก Staple Circumcision
(0)
จำหน่าย 31 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566
1/4

โปร่งใสทุกราคาการผ่าตัด คุ้มค่า ใส่ใจอย่างเชี่ยวชาญ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจําตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)

 

 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์

 

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทําการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ

 

ขั้นตอนที่ 3 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A

 

 

กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

 

 ● ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านในวันที่เข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรรมธรรม์)

 

 ● พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

 

 ● กรณีรับ Package OPD (ผู้ป่วยนอก) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเด็ก Staple Circumcision
(0)
จำหน่าย 31 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566

ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเด็กชาย จะมีการดมยาสลบ บุตรหลานของท่านจะไร้ความเจ็บปวดในขณะทําหัตถการ และอํานวยความสะดวกแก่ศัลยแพทย์ เพื่อป้องกันเชื้อโรคทางปัสสาวะ รวมทั้งสุขอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2566 การขลิบจะมีราคาที่ถูกลง หากเทียบกับในอดีต


ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเด็กชาย (Staple Circumcision ดมยาสลบ) ไม่นอนโรงพยาบาล (OPD)
รายการตรวจ
  1. ห้องผ่าตัด, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด,  เฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
  2. ค่าแพทย์หัตถการ,ค่าบริการโรงพยาบาล
  3. ค่าห้องพักฟื้น
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว