โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver อายุ 30-40 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver อายุ 30-40 ปี
(76)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

ราคาดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver อายุ 30-40 ปี
(76)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

"ประหยัดค่าใช้จ่าย" 
โปรแกรมตรวจสุขภาพทุกโปรแกรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะเราให้ความสำคัญและรณรงค์กับการป้องกันเป็นหลัก
 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ?

 • ตรวจสุขภาพเป็นการตรวจหาโรคที่อาจซ่อนอยู่ในร่างกาย ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เป็นโรคร้ายแรงกันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะบางโรคจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อป่วยเป็นระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้ว การตรวจสุขภาพจึงเป็นการตรวจหาความเสี่ยงและความผิดปกติที่อาจจะนำไปสู่โรคร้ายในอนาคตได้ 

การตรวจสุขภาพสำคัญกับเรามากกว่าที่คุณคิด ?

 • เนื่องจากโรคหลายโรคอาจไม่แสดงอาการออกมาให้เราสังเกตได้ กว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้ว แต่การตรวจสุขภาพจะสามารถตรวจพบโรคเหล่านี้ได้แม้จะไม่มีอาการแสดงออกมา ยิ่งตรวจเร็วเท่าไหร่ ยิ่งรู้จักร่างกายของตนเองมากขึ้นเร็วเท่านั้น นอกจากนี้การตรวจสุขภาพยังสามารถบอกพฤติกรรมของเราที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้การตรวจสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน

โปรแกรมนี้มีรายการตรวจอะไรบ้าง ?

 • โปรแกรมนี้มีรายการตรวจมากมายตรวจได้ทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยเน้นตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ ตรวจระดับไขมันในเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจหัวใจ อีกทั้งยัง เน้นตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีเพื่อตรวจหาเชื้อ และตรวจหาภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งตับ และตับแข็งอีกด้วย
   

#ร่างกายคือเพื่อนสนิท คือครอบครัว วันนี้ดูแลเขาหรือยัง

พูดคุยกับเรา :  LINE คลิก

 • รายละเอียดรายการตรวจ คลิกสัญลักษณ์ v

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver อายุ 30-40 ปี ชาย / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย, การวัดสัญญาณชีพ
  Body Mass Index and Vital Signs   
             
 3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
  Dental Examination
 4. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
  Auto Refraction
 5. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  Complete Blood Count (CBC)
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  Fasting Blood Sugar (FBS)
 7. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  Cholesterol
 8. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
  Triglyceride
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี)
  High Density Lipoprotein (HDL)
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดไม่ดี)
  Low Density Lipoprotein (LDL)
 11. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine
 12. ตรวจการทำงานของไต
  BUN
 13. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT
 14. ตรวจการทำงานของตับ
  SGOT
 15. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
  Alkaline Phosphatase
 16. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
  Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag)
 17. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี
  Anti HBs
 18. ตรวจหากรดยูริกในเลือด
  Uric Acid
 19. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 20. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  Chest X-Ray
 21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  Electrocardiogram (EKG)
 22. คูปองอาหาร
  Meal Coupon
 23. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 24. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก  
 25. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • หลังจากซื้อโปรแกรมแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ในวันถัดไป
   
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว