รวมแพคเกจตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย

รวมแพคเกจตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย
(2241)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

ราคาดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

รวมแพคเกจตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย
(2241)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

"ประหยัดค่าใช้จ่าย" 
โปรแกรมตรวจสุขภาพทุกโปรแกรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะเราให้ความสำคัญและรณรงค์กับการป้องกันเป็นหลัก
 

ตรวจสุขภาพ Standard เน้นตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของตับ ระดับไขมันในเลือด

ตรวจสุขภาพ Basic เน้นรายการที่เพิ่มขึ้น เช่น ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ตรวจการทำงานของไตและตับ และตรวจสุขภาพปากและฟัน
 

ตรวจสุขภาพ Silver เน้นรายการที่เพิ่มขึ้น เช่น ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงไขมันดีและไม่ดี ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี

ตรวจสุขภาพ Gold  ชาย เน้นตรวจอัลต้ราซาวด์ช่องท้องส่วนบน เช่น ตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
 

ตรวจสุขภาพ Gold หญิง เน้นตรวจอัลตร้าซาวด์ส่วนล่าง เช่น มดลูก รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ ไส้ติ่ง ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจหามะเร็งปากมดลูก และหัวใจ
 

ตรวจสุขภาพ Platinum ชาย เน้นตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด ตรวจการได้ยิน ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
 

ตรวจสุขภาพ Platinum หญิง  เน้นตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด ตรวจการได้ยิน ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
 

#ร่างกายคือเพื่อนสนิท คือครอบครัว วันนี้ดูแลเขาหรือยัง


พูดคุยกับเรา :   LINE คลิก  

 • รายละเอียดรายการตรวจ คลิกสัญลักษณ์ v

ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย, การวัดสัญญาณชีพ
  Body Mass Index and Vital Signs     
 3. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  Complete Blood Count (CBC)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  Fasting Blood Sugar (FBS)
 5. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  Cholesterol
 6. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
  Triglyceride
 7. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine
 8. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT
 9. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 10. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  Chest X-Ray
 11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  Electrocardiogram (EKG)
 12. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 13. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 14. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • หลังจากซื้อโปรแกรมแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ในวันถัดไป
   
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
   
 • ผู้ใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน เตรียมชุดแต่งกายหรือรองเท้าวิ่ง
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทย และชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว