โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Scan

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Scan
(47)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
1/2
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Scan
(47)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ตรวจสุขภาพปอดในปี 2565 ที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศด้วยเครื่อง  CT Scan ราคา 3,890 บาท อย่าปล่อยให้อวัยวะสำคัญของคุณเกิดความผิดปกติตรวจก่อนรู้ก่อนรักษาได้ก่อน

บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 


(กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อน) เข้ารับบริการได้ที่ Premium Clinic เปิดให้บริการวันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
  Physical Examination
 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด  
  CT Lung Screening
 3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   
 • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์   @petcharavej  คลิก  
   

คำแนะนำการใช้บริการ
 

 • กรณีเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Scan กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
   

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Scan ใช้เวลาตรวจพร้อมรอรับผลตรวจประมาณ 3-4 ชั่วโมง

   

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 

 • กรณีซื้อแพคเกจตรวจมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Scan กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เพียงนำบัตรประชาชนของท่านมาติดต่อที่เคาน์เตอร์
   

ขั้นตอนที่ 2 

 •  แสดงหน้าจอมือถือหน้าแพคเกจนี้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับราคาตามที่แสดงบนเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว