Petcharavejhospital.com
Health promotion
Without extra charge

More

More
Doctor
Dr.CHAIYASIT SURIYANUSORN
Internal Medicine Clinic
Doctor profile
Dr.PEAR SUBSAMROUY
Obstetrics and Gynecologist Clinic
Doctor profile
Dr.PHUWASIT TRIJAKSUNG
Surgery Center
Doctor profile
Dr.UTAIN BOONORANA
Neuroscience Center
Doctor profile

More
Health articles
หนังตาตก อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็น
  หนังตาตก (Ptosis, Drooping Eyelids) คือ ภาวะที่เปลือกตาด้านบนตกลงมาต่ำกว่าปกติ อาจตกมาแบบเล็กน้อยไปจนถึงปิดม่านตา ซึ่งหนังตาตกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย และความรุนแรงจะแตกต่างกัน ไม่ได้มีอาการเจ็บปวด แต่อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็น     หนังตาตก เกิดจากสาเหตุใด     กล้ามเนื้อที่หนังตาผิดปกติตั้งแต่กำเนิด โดยร้อยละ 70 มักจะเกิดขึ้นกับตาเพียงข้างเดียว เรียกว่า หนังตาตกแต่กำเนิด     ผู้ป่วยที่เป็นหนังตาตก อาจจะเกิดอาการที่มีสาเหตุมาจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง         อายุที่เพิ่มมากขึ้น เพราะกล้ามเนื้อดวงตา และผิวหนังอ่อนแอ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดหนังตาตกได้      ระบบเส้นประสาทเกิดความผิดปกติ     เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่บริเวณดวงตา     อาการหนังตาตกเป็นอย่างไร     เปลือกตาด้านบนตกลงมาต่ำกว่าปกติ อาจเกิดขึ้นข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง     หนังตาตกไม่ได้มีอาการที่เจ็บปวด แต่อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็น ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก      หากมีภาวะหนังตาตก ถ้าผู้ป่วยมองผ่านกระจก จะไม่สามารถมองเห็นตาดำได้ทั้งหมด      หากเด็กมีภาวะหนังตาตก อาจส่งผลให้เกิดโรคตาขี้เกียจขึ้นในอนาคตได้     หากมีภาวะหนังตาตกตั้งแต่กำเนิด อาจพบว่าเด็กเป็นตาเหล่ หรือมีความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา     หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบเข้าพบแพทย์โดยด่วน     หนังตาตกกระทันหัน, มองเห็นไม่ชัดเกือบปิดสนิท     ตาอักเสบ, เป็นไข้, กลอกตาลำบาก, แขน และขาอ่อนแรงครึ่งซีก         ปวดศีรษะอย่างรุนแรง, กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง, เห็นภาพซ้อน     การวินิจฉัยหนังตาตก     แพทย์จะซักถามถึงประวัติ, อาการ และโรคประจำตัวของผู้ป่วย รวมถึงประวัติของบุคคลในครอบครัว ว่ามีคนเป็นโรคกล้ามเนื้อทางพันธุกรรม หรือหนังตาตกไหม จากนั้นแพทย์อาจใช้เครื่องตรวจตา เพื่อหาสาเหตุ และทดสอบดวงตาว่ามีความผิดปกติ หรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ นอกจากนี้แพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีการอื่นเพื่อตรวจเพิ่มเติมให้กับผู้ป่วยในบางกรณี     หนังตาตก มีวิธีการรักษาอย่างไร     สามารถรักษาได้ 2 วิธี ดังนี้     การใช้ยาตามอาการ         หากในกรณีที่มีตาแห้ง ให้ผู้ป่วยใช้น้ำตาเทียมหยอด ส่วนโรคกล้ามเนื้อบางชนิด สามารถรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการได้ นอกจากนี้แพทย์อาจพิจารณาให้ผู้ป่วยสามารถสวมแว่นตา สำหรับผู้ที่มีปัญหาหนังตาตกได้โดยเฉพาะ     การผ่าตัด     แพทย์จะทำการดึงกล้ามเนื้อส่วนลูกตาขึ้นมา และสร้างแรงกล้ามเนื้อที่เปลือกตา เพื่อไม่ให้บังดวงตา ทำให้ผู้ป่วยสามารถลืมตาได้, มองเห็นได้ดี และชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากผ่าตัดแพทย์จะนัดผู้ป่วยเพื่อดูว่าการหลับ หรือลืมตามีความผิดปกติหรือไม่     การป้องกันหนังตาตก         หนังตาตกไม่มีวิธีการป้องกันที่เห็นผล ทำได้เพียงคอยหมั่นสังเกตอาการ และเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาประจำปี ถ้าหากมีความผิดปกติ แพทย์จะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อลดโอกาสของการเกิดโรค หรือปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาบริเวณดวงตา     หนังตาตกเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก เพราะอาจส่งผลต่อการมองเห็น ดวงตาจึงจัดว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก ท่านต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติให้ดี หากมีอาการ หรือความผิดปกติของดวงตา สามารถเข้าพบจักษุแพทย์ เพื่อวินิจฉัย รักษา และขอคำแนะนำให้การดูแลดวงตาเพิ่มเติมได้   เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง   คลินิกจักษุ   เจ็บๆคันๆ ที่เปลือกตา นี่คืออาการของตากุ้งยิง   ล้างเครื่องสำอางบนใบหน้าไม่สะอาด เสี่ยงดวงตาติดเชื้อ
Read more
ตรวจสุขภาพประจำปี ทำไมถึงสำคัญ ?
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลร่างกาย เพราะทุกวันที่เราใช้ชีวิต ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าภายในร่างกาย จะได้รับผลกระทบจากมลพิษใดบ้าง ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจำปี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะช่วยค้นหา  และทำให้รู้ทันโรค เพื่อจะได้รักษาอย่างทันท่วงที      ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร         มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคร้าย ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ, สิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ, การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ, อายุ, เชื้อโรคที่ถูกพัฒนาตามธรรมชาติ เป็นต้น สาเหตุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ ซึ่งอาการอาจจะไม่ได้แสดงออกมาในทันที แต่ร่างกายจะสะสมเชื้อโรค ส่งผลให้การทำงานของระบบต่าง ๆ ลดสมรรถภาพลง หากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน จนเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ถึงตอนนั้นการรักษาอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แพทย์ทำได้เพียงบรรเทาความรุนแรงของโรคที่ร่างกายได้รับผลกระทบเท่านั้น ถ้าหากท่านตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยที่สุดเพียงปีละ 1 ครั้ง หากวินิจฉัยตรวจพบความผิดปกติ แพทย์จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันโรค, ภาวะแทรกซ้อน และความผิดปกติ อื่น ๆ ได้     รายการตรวจสุขภาพประจำปี     รายการตรวจแบบพื้นฐาน     ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination)     ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ (BMI and Vital Signs)     ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)     ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)     ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)     ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)     ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)     ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี) (HDL)     ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ชนิดไม่ดี) (LDL)     ตรวจการทำงานของไต (BUN)     ตรวจการทำงานของไต (Creatinine & eGFR)     ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)     ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)     เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)     รายงานผลการตรวจสุขภาพ (A4) (Check-up Report)     รายการตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติม     ขึ้นอยู่กับราคาของโปรแกรม, เพศ และอายุของผู้เข้ารับบริการ รวมถึงสิทธิประสังคม ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงพยาบาล     สุขภาพปาก และฟัน (Dental Examination)     ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Auto Refraction)     ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (Hb-A1C)     ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric acid)     ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)     ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test)     ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)     ตรวจหาภูมิคุ้มกันไว้รัสตับอักเสบบี (Anti HBs)     ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)     ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)     ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)     ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA)     ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)     ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)     ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)     ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ (OB-GYN)     ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)     ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตราซาวด์ (Digital Mammogram With Breast Ultrasound)     ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)     ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)     ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)     ข้อมูลข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างรายการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ของโรงพยาบาลเพชรเวช ซึ่งรายการตรวจของแต่ละสถานพยาบาลอาจจะแตกต่างกัน และเปลี่ยนแปลงไปตามโปรแกรม หรือแพ็กเกจของสถานพยาบาลนั้น     หากร่างกายแข็งแรงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพไหม         สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ หรือความผิดปกติใด ๆ เกี่ยวกับร่างกาย และได้รับวัคซีนป้องกันโรคแล้ว การออกกำลังกายเป็นประจำ, รับประทานอาหารคลีน, ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่ ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยง หรืออาการรุนแรง ในกรณีหากร่างกายได้รับเชื้อโรคเข้ามา ซึ่งไม่มีผู้ใดที่สามารถมองเห็นอวัยวะภายใน ว่ามันทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม หรือเกิดความผิดปกติตรงจุดใด ดังนั้น จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือกับอุปกรณ์ของแพทย์ เข้ามาเป็นตัวช่วยตรวจสุขภาพ และเจ้าหน้าที่คอยบริการบอกข้อมูลตามความประสงค์ของผู้รับบริการ ความจำเป็นสำหรับการตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องวิจารณญาณของแต่ละบุคคล     เทคโนโลยีการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเพชรเวช     เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan     สามารถวินิจฉัยโรค และความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกายได้ โดยเฉพาะสมอง, ช่องท้อง, บริเวณอก และกระดูก สามารถสร้างภาพจากการฉายรังสีเอกซ์ ความเร็วสูงชนิด 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 0.5 วินาที     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI     การทำงานจะคล้ายกับเครื่อง CT Scan แต่จะสามารถสร้างภาพได้ละเอียดกว่า พร้อมหาตำแหน่งความผิดปกติ หรือการเกิดโรคชัดขึ้น โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผล ซึ่งจะใช้พลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุความเข้มสูง     Digital Mammogram & Ultrasound     ใช้ในการตรวจหาโรคมะเร็งเต้านม และความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมสำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยง หรือผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป     ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)     ตรวจความผิดปกติจากสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น โลหิต, ปัสสาวะ, อุจจาระ, เนื้อเยื่อ และน้ำลาย เป็นต้น ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ รวดเร็ว อุดมไปด้วยประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 โดยสภาเทคนิคการแพทย์     Cath Lab ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ     เป็นห้องประมวลภาพของหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดอื่น ๆ ในร่างกาย ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และบันทึกเป็นระบบเทปโทรทัศน์แบบดิจิทัล ที่สามารถปรับหมุนได้รอบทิศทางตามความต้องการ เพื่อตรวจดูซ้ำได้อย่างละเอียดมากขึ้น     EST เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ     เป็นการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจ ว่ามีภาวะขาดเลือดหรือไม่ โดยให้ผู้ป่วยวิ่งบนลู่วิ่ง, การวิ่งสายพาน หรือปั่นจักรยาน วิธีดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงเค้นต่อกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อตรวจสอบว่าขณะที่ร่างกายกำลังออกแรงอย่างหนัก หัวใจมีภาวะขาดเลือดหรือไม่     ECHO เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง     ใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อดูขนาดของห้องหัวใจ ตามแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อบนหน้าจอ จากการแปลงสัญญาณของคอมพิวเตอร์ และนำสัญญาณเหล่านั้นมาแปลงเป็นภาพแสดงบนหน้าจอ      จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลเพชรเวชจะเน้นการป้องกันสมอง และหัวใจ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก หากเกิดความผิดปกติขึ้น หรือมีความเสี่ยงร้ายแรง อาจถึงแก่ชีวิตได้ อีกทั้งยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีในการตรวจรักษา รับรองผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีทุกเพศ และทุกวัย รวมทั้งการตรวจคัดกรองโรคแต่ละโปรแกรม แต่ผู้ป่วยควรเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับตัวท่านด้วย   เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง   รวมข้อสงสัยโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี   รวมตรวจสุขภาพประจำปี 2567   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Read more
24
Emergency Service 24 Hours
58
IPD : Day
1500
Counter IPD/OPD : Month
45
Years of caring