Value
Health promotion
Without extra charge
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gift For You
2,150 Baht
(0)
มอบของขวัญให้กับคนที่คุณรัก ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพราคา 2,150 บาท มาพร้อมกับ 19 รายการตรวจ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่าง ๆ รวมถึงภาวะผิดปกติของร่างกายตั้งแต่แรกเริ่ม ในราคาที่คุ้มค่ากว่าปกติ
PRE-EMPLOYMENT MEDICAL EXAMINATION
1,150 Baht
(192)
Preparation to start the work throughout 2024 for maximum efficiency for to work with pre-employment medical examination program that is worth price no extra pay.
Staple Circumcision
0
(45)
Staple Circumcision is the way to efficient more than normally circumcision with an automated tool that can stop the bleeding well. This way reduce the chance of side effect and takes a short time to circumcise at low price to resolve the problem of infection and good hygiene.
Osteoarthritis of the Knee Screening
999 Baht 1,800 Baht
(52)
Osteoarthritis of the Knee Screening before movement problem and the knee by doctor-proficient the Knee. Relieve concerns about excess expenses.  
Total Knee Replacement
0
(73)
The symptom of Osteoarthritis At the initial stage, the patient will begin to feel knee pain when moving, such as walking up-down the stairs, sitting, etc. and often hear the sound of a joint Severe symptoms, If the patient becomes aware of the hot swelling of the joint Sensing around the patella If left for a long time will cause the knee to become deformed, not stretched or bent, resulting in uncomfortable movement.
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
0
(0)
ไข้เลือดออก เป็นโรคอันตรายที่เสี่ยงจะรุนแรงขึ้น ถ้าหากติดซ้ำ ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ในราคาสุดคุ้มค่า 2 เข็มเพียง 5,000 บาท สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4 - 60 ปี เพิ่มความสุข ลดความเสี่ยง เพียงฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
1,090 Baht
(46)
เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานที่รักษาไม่หาย และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เบาหวานขึ้นตาที่อาจส่งผลจนถึงขั้นตาบอด ดูแลตัวเองได้ด้วยการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานราคา1,090บาท (ราคาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน) สำหรับปี 2567
All health check-up program 2023
1,590 Baht
(179)
“Easy to Protect”   Reduce the rate of recovery at hospital and Reduce many cost. The disease often show symptoms when it spread in the body such as cancer that often appear  when they spread until the organs are damaged.     “Analyze the risk”   Check-up are detect diseases that may be in the body. Before it happens until it becomes difficult to treat. Advice about how to take care of the risks of your own body.     “Save the Prize”   All health check-up program will not extra pay beacause we focus on campaign and prevention.
Maternity and antenatal program
0
(139)
Can you choose natural delivery or cesarean section ?    For new beginner mother who don't have experience to maternity. May be have some question I should natural birth or cesarean section ? but in truth for the decisions must passed a diagnosis from a doctor first due to maternity is important for mother and child Therefore it should not make decisions without advice or opinions from gynecologist.
HEPATITIS SCREENING
1,090 Baht
(72)
Hepatitis Screening cause of Liver Cancer. The price start to 1,090 baht in 2024.This price shown is included the Doctor's Fee
Hand and wrist problems surgery
0
(99)
End all kinds of hand, finger and wrist problems with expert surgery,be worth,adopts people of various rights and relieve concerns about excess expenses.
Hemorrhoidectomy
0
(61)
International standard medical technology (click)   The symptoms of Hemorrhoidectomy Blooding out during or after defecate. Having Polyps or lumps may be Itching and pain around hemorrhoidectomy. In addition may also have symptoms of fainting with dizziness. What blood defecate tell about ? Although the initial symptoms of hemorrhoids are blood defecate but this symptom bring to peripheral cancer near the anus Which the easy point of observation is If you have colon cancer, there are no protruding polyps and pain around bottom. Another difference thing is when you defecate, people have hemorrhoidectomy will normal excretion and then a drop of blood comes out . But if it has colon cancer, the blood is contaminated with feces.
Ladies's program
0
(186)
What age should get the HPV vaccine?   Girl should get the vaccine on age range 9-26 year old. (the best period because it can reduce the chance of infection at a high level)     Why should women under the age of 26 or never had sex should get the HPV vaccine?   The vaccine is most effective in the age range 9-26 year old, before sexual activity has commenced and when the body produces more antibodies.     Why should ultrasound Uterus and Ovarian?    Find abnormalities about the uterus and ovarian, such as ovarian cysts, uterine fibroids, etc. Video describes about ultrasound ultrasound Uterus and Ovarian by Dr.PEAR SUBSAMROUY   Detail about check list : click symbol (V)
โปรแกรมตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
1,900 Baht
(0)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ Sexually Transmitted Disease (STD) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านผู้ที่มีเชื้อ โดยสามารถแบ่งเชื้อออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อพยาธิ เป็นต้น ซึ่งการเข้ารับการตรวจหาโรค จะสามารถรักษาและช่วยป้องกันการแพร่กระจายสู่คู่ของเราได้ หากท่านใดต้องการที่จะตรวจร่างกายเพื่อหาเชื้อเอชไอวี เชื้อซิฟิลิส เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและชนิดซี ฯลฯ  สามารถเลือกตรวจโปรแกรมนี้ได้ ในราคาเพียง 1,900 บาท 
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ
0
(0)
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ คือ ทางเลือกในการลดความเสี่ยงของโรคของตับแข็ง มะเร็ง เป็นอันตรายต่อเซลล์บางส่วน เกิดจากการติดเชื้อ ดื่มแอลกอฮอล์ สัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ที่เป็นพาหะซึ่งแพร่กระจายได้เร็ว โรงพยาบาลเพชรเวชมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ราคาเหมา ๆ 2,400-4,000 บาท สามารถรับได้ทั้ง 2 ชนิด
PNEUMOCOCCAL VACCINE
0
(13)
Pneumococcal, if treatment to be late can be dangerous to infection Easily protected by Pneumococcal vaccine against 13 and 23. This price shown is included the Doctor's Fee and Service Fee. No extra charge.
Quadrivalent influenza vaccine (2024)
790 Baht
(462)
Flu Vaccine four strains of influenza virus 2024. Innfluenza virus harms the respiratory system,especially in pregnant women, senior people and people with medical conditions. This will reduce the risk of serious complications. Vaccine to prevent four strains of influenza virus, price 790 THB. (Without extra charge.)
วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
0
(0)
ป้องกันเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี จากเชื้อไวรัส EV 71 ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในราคาที่คุ้มค่า 2 เข็ม 7,000 บาท เพื่อให้ลูกน้อยของท่าน สามารถผจญภัยในวัยของเขาได้อย่างปลอดภัย และห่างไกลจากโรคมือ เท้า ปาก
Lung function test / Chest X-Ray
0
(425)
The effect of COVID-19 infection and air pollution can affect the Pneumococcal. This effect can protect with Lung function tests and Ct scan lung 699 baht for knowing the reason and easy to treat.
วัคซีนเด็ก
0
(0)
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยด้วยวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก อายุ 2 เดือน-14 ปี ราคาสุดคุ้มค่า ป้องกันโรคต่าง ๆ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ท้องร่วงจากโรต้าไวรัส ปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส รวมทั้ง HPV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกและบริเวณอวัยวะอื่น เพื่อความพร้อมให้เขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA
0
(0)
อีกหนึ่งทางเลือกการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับคุณผู้หญิง ด้วยวิธี HPV DNA ที่การันตีการตรวจเจอเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16,18 ซึ่งเป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 70 ของการเกิดมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งยังให้ผลตรวจอย่างรวดเร็วภายใน 2 ชม. พร้อมความแม่นยำสูงในการตรวจเจอเชื้อระยะแรกเริ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ในราคา 1,320 บาท
Gastroscopy and colonoscopy program
0
(139)
Gastroscopy and colonoscopy 1 in 5 dangerous symptom by doctor-proficient teams, 24 hour care and modern medical profession techniques.
PRE-MARRIAGE CHECK-UP PROGRAM
2,150 Baht
(49)
Good health is the foundation of starting a lasting marriage. Pre-Marriage Check-Up Program that is worth price in 2023. This price shown is included the Doctor's Fee and Service Fee and no extra pay.
แพ็กเกจเลเซอร์รักษาโรคตา
0
(0)
รักษาปัญหาทางสายตาโดยการยิงเลเซอร์ ที่ให้บริการรักษาถุงหุ้มเลนส์ตา ต้อหิน และเบาหวานขึ้นตา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และให้ความแม่นยำสูง ในราคาที่คุ้มค่า เพราะดวงตา คือหนึ่งในอวัยวะสำคัญ ที่มีบทบาทต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก
แพ็กเกจฝังเข็ม
0
(0)
การฝังเข็มเป็นหนึ่งในศาสตร์ของแพทย์แผนจีน โดยสืบทอดและใช้กันมานานกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีผลการวิจัย และรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่า การฝังเข็ม เป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาโรค เช่น ปวดคอ ปวดหลัง โรคทางระบบประสาท โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โดยจะช่วยผู้ป่วยปรับสมดุล ฟื้นฟู และเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายของผู้ป่วยให้ดีกว่าเดิม การฝังเข็ม 1 ครั้ง ราคาจะเริ่มต้นที่ 900 บาท , 5 ครั้ง ราคา 4,400 บาท, 10 ครั้ง ราคา 8,900 บาท และ 15 ครั้ง ราคา 13,300 บาทเท่านั้น 
Heart Screening Program
0
(0)
ดูแลหัวใจตนเองและคนที่เรารักด้วยการตรวจคัดกรองหัวใจ โดยใช้เครื่องมืออย่าง Echo, EST, และ CT Calcium Scoring ราคาคนไทย  ด้วยโปรโมชั่นรายการตรวจสุดคุ้มค่า พร้อมด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเพชรเวช 
Appendectomy
0
(29)
Surgery before spread throughout the abdomen, leave life-threatening. Laparoscopic Appendectomy is worth the price and relieves concerns about excess expenses.
Tonsillectomy
0
(183)
Symptoms of tonsillitis The symptoms of this disease can be clearly observed through disorders of the throat, including Having severe throat pain for a long time. Difficulty swallowing. If swallowing, there will be pain in the throat. Change of voice, such as hoarseness, etc. Foul mouth. The tonsils have red swelling. And there are spots or thin layers on the tonsils.   In addition, other symptoms can be observed, including Fever, headache Earache In young children, abdominal pain may also occur   Tonsil surgery As we already know, tonsils are responsible for the elimination of various pathogens in the body. If the tonsils become so chronic that they can not build immunity anymore. The tonsils will become a Accumulation of pathogens by default. Surgery is another way to treat tonsillitis. The doctor will consider the surgery in the following cases. Patients have a symptoms many time to tonsil or having chronic symptoms Until affecting everyday life such as snoring, symptoms of sleep apnea etc. Patients have a occasion to tonsil cancer or lymphoma. Patients ever have abscesses in tonsils before.
Fistulotomy
0
(242)
Relieve pain and torture with surgery fistulotomy for prevent the occurrence of complications.   International standard medical technology (click)   The symptoms of Fistulotomy ? The anus edge is swollen and constantly hurts around or inside the anus. May have a fever Pain in the anus and very painful when defecate. There is blood or lymph flowing out of the anus. Or when defecate has lymph flowing out in the chronic phase.   Fistulotomy and hemorrhoids, how is it different? These two diseases, despite similar symptoms, are pain in the anus or defecate have blood but fistulotomy will not  heal itself like hemorrhoids. It must be treated by surgery only.
STROKE-SCREENING
0
(71)
Stroke - Screening, A disease that has no warning but is dangerous to paralysis. Special Price 9,900 Baht in 2024, You can consult and advice from the doctor.     Stroke is the most common brain disease.   A Stroke is a condition that occurs when blood supply to an area of the brain is interrupted or cut off due to blood vessel blockage or rupture. This results in brain tissue damage and brain cell death, thus disrupting or causing loss of certain brain functions which can result in paralysis or death in a very short period of time.     Symptoms   The onset of these symptoms always occurs suddenly and must be check-up by CT Scan. We are 30% active, sometimes a stroke occurs in the inactive 70% of the brain, making it can not know if it is a stroke or not.     Risk Factors   Heart disease.   Diabetes.   High blood pressure.   High cholesterol.   Smoking.   A family history of stroke.
ULTRASOUND - 2D 1,700 Baht
0
(83)
รู้จักลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นของคุณแม่และทารก ตรวจการเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารก รวมถึงมองเห็นตำแหน่งของทารกอย่างชัดเจน
Thyroid Screening
1,200 Baht
(62)
Thyroid function are the most important function,if irregular thyroid function will affect many organs.
Hernia surgery
0
(119)
Laparoscopic surgery and Open surgery. The hernia is a distracting problem to a body that we can help you with the technology of laparoscopic surgery, less pain, faster recovery, and changed the difficult life back to normal again.     The Open surgery hernia is convenient for that underlying disease. Petcharavej Hospital can help you with doctor-proficient teams at a save price and relieve concerns about excess expenses.     Q : Why the price of Laparoscopic surgery hernia at Petcharavej Hospital is the most save price?   A : Petcharavej Hospital adopts people of various rights with a standard of treatment that is straightforward. We also support customers that want to use more than 1 right for providing them with the fairest price treatment.
CHRONIC KIDNEY
1,430 Baht
(94)
Who should have a Chronic Kidney?   People with kidney problems and those who like to eat grilled and spicy food.     Chronic Kidney Disease Symptoms   Swelling of body   Fatigue and weakness   Back pain   Frequent urination   Hypertension
CT SCAN BRAIN
0
(36)
Headache maybe dangerous symptoms. CT Scan Brain to reduce the risk of disease and relieve concerns always 2023.      What are any brain symptoms ?   Headache, memory, cognitive skills and stroke.     What are important about CT Scan Brain?   CT Scan Brain is a prevent  Memory work up, Headaches and Stroke.    
HPV Vaccine Package
8,500 Baht
(178)
Can men get HPV?   Males can also be infected with the virus, as there are more than 150 strains of the virus. There are strains that can be infected in men. It can be infected through sexual intercourse or caused by direct contact with the virus. The virus can cause cancer of various organs, such as anal cancer, throat cancer and mouth cancer, etc. It can also cause warts.
DIPHTHERIA, TETANUS & PERTUSSIS VACCINES
0
(25)
DIPHTHERIA, TETANUS and PERTUSSIS (TdaP) Vaccine have been protecting  for diphtheria, tetanus, and pertussis. 2023 Special price no extra charge.
PRE-STUDIES MEDICAL EXAMINATION
1,200 Baht
(354)
School life is important. Starting school life with Pre-Studies Medical Examination 1200 baht and no extra pay.
Laparoscopic cholecystectomy
0
(576)
Symptoms of Gallstones in the gallbladder Normally it do not show severe symptoms However patients can find stones from check up and if having symptoms, it can be observed as follows   Have pain in your body such as abdomen, shoulder, back etc. Have a nausea and vomiting Has a noticeable effect on the digestive system, such as flatulence, abdominal distension after eating, etc. The pain mentioned above is temporary pain until the hour. However, if there are other complications, should see a doctor immediately, such as yellow skin, chills Severe stomach pain etc.   Risk factors for gallstones in the gallbladder   People who like to eat high fat foods. Women are 2-3 times more at risk than men, and when they are 40-60 years old they have more chances. Women who take estrogen hormone. Weight loss that is too fast Cause because this action will result in the body to secrete more cholesterol. People with chronic illnesses such as thalassemia.     Laparoscopic cholecystectomy treatment   Penetrate 4 small holes in the abdomen The size of the hole is approximately 0.5 cm. In 3 positions and 1 cm at the navel in 1 position. Less pain after the surgery Recuperate in the hospital for 1-2 days Recuperate after surgery for 1 week Small wounds are easy to care for and less likely to become infected.     Preparation before gallbladder surgery   Please refrain from food and beverage at least 6 - 8 hours. Stop drinking alcohol. No smoking at least 48 hours before surgery. Get enough rest. If having underlying illness Or have medication that must be taken regularly, should bring the medicine to the hospital as well In order for the doctor to consider whether or not to stop taking the drug.     The regulation after Laparoscopic cholecystectomy   Be careful don’t get the wound wet. Avoid heavy lifting because that makes the wound tear or split. Avoid eating food that makes flatulence and indigestion.  Changing the eating behavior by avoiding fatty foods and controlling the weight.
Digital Mammogram with Ultrasound
0
(91)
Worldwide, breast cancer is the most common type of cancer in women and the second highest in terms of mortality rates.  Research has shown that annual mammograms lead to early detection of breast cancers in 2023. Recommends screening mammography every year for women, beginning at age 35.     Symptoms of Beast Cancer   Women with breast cancer may have no symptoms, while some abnormalities they experience may not be cancerous.  However, it is important to seek medical attention when the following symptoms appear:   Lump or thickening in the breast or armpit. Size of breast are changing. Nipple becoming dimpled, discharge from the nipple, or an ulcer on the nipple. Red rash on the breast, with the appearance of orange peel.  Breast pain.     Breast cancer can be divided into four stages   1. Stage I:   The tumor that is smaller than 2 cm. and has not spread to the lymph nodes in the armpit   2. Stage II:  The size of the tumor that is between 2 and 5 cm. or has spread to the same axillary lymph nodes.   3. Stage III: The cancer with the larger size of 5 cm. that has greatly spread to the axillary lymph nodes and causes those lymph nodes to gather together to form a large mass or tightly stick to neighboring organs   4. Stage IV:  Any size of the cancer that has spread to other distant parts of the body such as bones, lungs, liver or brain, etc.
Health Check-up LONG COVID
6,500 Baht
(19)
The Price start to 5,700 baht. Health Check-up LONG COVID is convenient for people who have been COVID-19 infection. Even if recovered from covid infection but Long Covid symptoms is affect to health. Therefore, the prevention of COVID-19 is health check-up for treatment before long term harm.
Brain MRI
0
(0)
MRI Brain has proven value in diagnosing a broad range of conditions, including Stroke, Epilepsy, Dementia and Headache. MRI is non-invasive and does not use radiation. MRI uses a powerful magnetic field, radio frequency pulses and a computer to produce detailed pictures of organs, soft tissues, bone and virtually all other internal body structures.
laparoscopic Cystectomy/Laparoscopic Hysterectomy
0
(40)
Relieve concerns and pain of women with Laparoscopic Cystectomy and uterus surgery with  Laparoscopic Technology in be worth the price. Expert care throughout the surgical process.
Sleep Test
0
(25)
In 2023 years, If you are one of those who are experiencing snoring or awakening from sleep can diagnose with  Sleep Test 15,000 baht. Analyze sleep disorders and symptoms such as Sleep apnea to detect and treat.     Polysomnography (Fully attended)   1. Electroencephalography (EEG)   2. Electroencephalography (EMG)   2.1 Electrooculography;  EOG   2.2 Leg Electrooculography;  Leg EMG   2.3 Chin Electrooculography;  Chin EMG   3.Electrocardiography; ECG   4.Airflow    4.1 Airflow Test    4.2 Chest Respiratory Effort   4.3 Abdominal Respiratory Effort   5. SpO2