ตรวจโควิด Drive Thru Antigen Test kit
ตรวจโควิด-19 วิธี Antigen Test Kit (ATK)

โรงพยาบาลเพชรเวชเปิดให้บริการตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

 

SWAB : โดยเจ้าหน้าที่พยาบาล

 

 

1. ตรวจ ATK พร้อมใบผลตรวจและใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองแพทย์ ระบุเพียงพบเชื้อหรือไม่พบเชื้อเท่านั้น) ราคา 550 บาท  (Drive Thru) กรณีไม่มีรถยนต์สามารถเดินเข้าจุดบริการตรวจได้เช่นกัน ทราบผลตรวจในวันที่เข้ารับบริการ (ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เข้ารับบริการ)

 

ท่านจะได้รับผลตรวจทาง Line Offcial และได้รับผลตรวจและใบรับรองแพทย์ในรูปแบบเอกสาร 

 

จองและชำระล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทาง Line Official : @petcharavej คลิก


ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ และวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1,3,5 เวลา 08.30 - 15.00 น

 

map atk

 

 

2. ตรวจ ATK พร้อมใบผลตรวจจากห้องปฏิบัติการราคา 300 บาท ไม่ต้องจองล่วงหน้า (Walk Thru) ทราบผลตรวจในวันที่เข้ารับบริการ (ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ)

 

*สำหรับการตรวจ ATK ราคา 300 บาท ไม่มีการออกใบรับรองแพทย์

 

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโควิด - 19 แบบ Walk Thru

 

 

 

(Walk Thru เปิดลงทะเบียน 08.30 น. /  ปิดลงทะเบียน 15.00 น.) กรณีรับผลตรวจที่จุดตรวจสามารถรับเอกสารได้ถึง 16.00 น.

 

 

เวลาเปิดให้บริการ : ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

เปิดตรวจวันนี้ - 31 มีนาคม 2566

 

 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจ ATK COVID-19 TEST

 


• การตรวจ ATK COVID-19 TEST เป็นความประสงค์ของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

• กรณีตรวจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ Fit to Fly ไม่สามารถใช้บริการ ATK COVID-19 TEST ได้


• การตรวจ ATK COVID-19 TEST ไม่มีการบันทึกผลตรวจลงในระบบหมอพร้อม

 

 

 

บริการตรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในราคา 1,900 บาท คลิกที่รูปด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด