Covid 19 test Rapid Antigen Test and RT-PCR
Covid 19 test Rapid Antigen Test and RT-PCRโรงพยาบาลเพชรเวชเปิดบริการตรวจหาเชื้อ Covid - 19 ด้วยวิธี RT-PCR โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


SWAB : โดยเจ้าหน้าที่พยาบาล

 

 

ตรวจ RT-PCR (Walk Thruไม่ต้องจองล่วงหน้า พร้อมใบผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ :

ค่าบริการ 1,500 บาท

 

 

*สำหรับการตรวจ RT-PCR (Walk Thru) ราคา 1,500 บาท ไม่มีการออกใบรับรองแพทย์

 

 

 

ขั้นตอน และเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 

 

 

  • ติดต่อจุดคัดกรองอาคาร C (คลินิกระบบทางเดินหายใจ) ได้ทุกวัน เวลา 08.30 - 15.00 น.

     
  • เข้ารับการตรวจในเวลา 08.30 - 15.00 น. ทราบผลตรวจภายใน 2 ชั่วโมง ในวันที่เข้ารับบริการ

     
  • รับผลตรวจตัวจริง : ผู้รับบริการติดต่อรับได้ที่แผนกต้อนรับ ชั้น 1 อาคาร A

     
  • รับผลตรวจรูปแบบไฟล์ : กรณีผู้เข้ารับบริการประสงค์รับผลตรวจทางอีเมล์แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการตรวจ

 บริการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี วิธี Antigen Test Kit (ATK) ในราคา 300 บาท คลิกที่รูปด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด