Benefit Of Social security
Benefit Of Social security
 

สิทธิร่วม พิเศษสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลเพชรเวชเท่านั้น

 


**เงื่อนไขเป็นไปตามหน้าบัตรประกัน**
 

ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลเพชรเวช + สิทธิประกันชีวิต, สิทธิประกันสุขภาพ, สิทธิประกันอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลเพชรเวช (เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง) สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม


ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 

 • ผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร A
   
 • หรือศูนย์ Premium Clinic อาคาร A ชั้น 16 เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

   
 • โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบพร้อมบัตรประกันชีวิต หรือบัตรประกันสุขภาพยื่นแก่เจ้าหน้าที่
  (การรักษาไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน รวมถึงค่าอุปกรณ์การรักษาและค่ายา)


   

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 • Premium Clinic อาคาร A ชั้น 16 เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 1390
   
 • Call Center 1390