ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 

การตรวจสุขภาพ คือ การตรวจสภาพร่างกายเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง หรือค้นหาความผิดปกติที่อาจนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค โดยศูนย์ตรวจสุขภาพของทางโรงพยาบาลเพชรเวชเป็นศูนย์ยกระดับความมั่นใจของร่างกาย เพื่อพร้อมให้บริการด้านการดูแล และตรวจความสมบูรณ์ของจุดต่าง ๆ ตามร่างกาย ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

 

บริการด้านการตรวจสุขภาพ

 

 

โดยการบริการด้านการตรวจสุขภาพของเรามุ่งเน้นไปที่ความคุ้มค่า ทั้งราคาและรายการตรวจ รวมถึงการจัดแพคเกจให้ผู้ใช้บริการตามอาการต่าง ๆ และช่วงวัยโดยสามารถตรวจสอบได้ที่ “โปรแกรมตรวจสุขภาพ”  หรือหากท่านต้องการเลือกรายการตรวจด้วยตัวเองแบบเฉพาะจุดก็สามารถทำได้ที่ “ตรวจสุขภาพแบบสร้างรายการเอง”


 

 

ห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสุขภาพที่ได้ประสิทธิผล

 

ทางโรงพยาบาลเพชรเวชมีบริการห้องปฏิบัติที่สามารถจัดการผลตรวจสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ครบครัน โดยมีการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย รวมถึงเพิ่มการจัดการที่สามารถทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดมากขึ้น ดังนี้

 

1. ระบบห้องเจาะเลือด (Blood collection system) ในส่วนของห้องเจาะเลือด เราได้มีการปรับปรุงห้องเจาะเลือดใหม่ โดยได้ลงโปรแกรม Auto Blood collection System หรือ ABS ช่วยให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงตามมาตรฐานของ JCI ซึ่งระบุไว้ดังนี้

 

  • สามารถรับข้อมูลผู้ป่วย (Patient demographic) โดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย

  • สามารถจัดการลำดับคิวให้บริการ (Queue system) โดยสามารถพิมพ์บัตรคิวสำหรับรอรับบริการห้องเจาะเลือด

  • สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยและบันทึกการยืนยันการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย (Patient identification)

  • สามารถเชื่อมต่อเครื่องเตรียมหลอดเลือดอัตโนมัติเพื่อพิมพ์ barcode sticker พร้อมติดหลอดเลือด หรือสั่งพิมพ์ในกรณีที่ใช้เครื่อง Barcode printer

  • โปรแกรมสามารถคืนหมายเลขคิวไปยังระบบในกรณีที่ช่องบริการไม่มีความพร้อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่องอื่นสามารถกดเรียกเพื่อให้บริการผู้ป่วยได้

  • สามารถบันทึกตรวจสอบย้อนกลับถึงปัญหาและพัฒนาแก้ไข รวมถึงการจัดทำรายงานสถิติเพื่อวิเคราะห์ และปรับปรุงการให้บริการ

  • มีระบบ Data Security ในการเข้าถึงข้อมูล

  

2. ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory) เรามีระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมากขึ้น ด้วยเครื่อง cobas pro (CCE) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจทางเคมีคลินิก และอิมมูโนวิทยาแบบ consolidation ที่มีความทันสมัย และยังพัฒนาระบบไอทีจากระบบ IT5000 เป็น cobas INFINITY ซึ่งถือว่าเป็นที่แรกในประเทศไทย


cobas infinity IT solutions คือ เป็นโปรแกรมระบบงานห้องปฏิบัติการที่ติดตั้งฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีระบบจัดการข้อมูลก่อนทำการตรวจวิเคราะห์ เช่น การบันทึกข้อมูล การค้นหาข้อมูลผู้ป่วย การขอตรวจ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีระบบจัดการข้อมูลขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ เช่น การบันทึกผล การรับรองผล การเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจอัตโนมัติ เป็นต้น รวมถึงมีระบบจัดการข้อมูลขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ เช่น การพิมพ์ผล การส่งผลกลับระบบ HIS การค้นหาผล เป็นต้น ตามมาตรฐาน ISO 13485 อีกด้วย

 

3. ห้องปฏิบัติการทาง Molecular (Molecular Laboratory) ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเพชรเวชได้มีการส่งตรวจทาง Molecular เช่น HIV viral load เป็นต้น แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลเพชรเวชได้มีการพัฒนาห้อง Molecular ด้วยระบบ CAP/CTM48 

 

4. ระบบน้ำ (Water System) การพัฒนายกระดับระบบน้ำที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อคุณภาพอีกระดับของห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลเพชรเวช โดยเป็นชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีและเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง ซึ่งสามารถผลิตน้ำที่มีคุณภาพสูงกว่าหรือเทียบเท่าคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water)

 

5. Lab performance

  • TAT Monitoring: ด้วยระบบ Auto-Verification เพื่อลดเวลาที่เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการจะต้องตรวจสอบผลตรวจทำให้ TAT เร็วมากขึ้น

  • พัฒนาเวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องให้เร็วยิ่งขึ้น

 

__________________________________

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


วันเปิดทำการ : บริการทุกวัน
เวลาเปิดทำการ : 08.00-14.00 น.
ตึก/ชั้น : A/2
เบอร์ติดต่อ :
1390

 

Line Official :   @petcharavej  คลิก  
_________________________________


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

1. ลงทะเบียนที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ


2. วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดสายตา (ถ้ามี)


3. เจาะเลือด/เก็บปัสสาวะ/อุจจาระ (ถ้ามี) กรณีมีตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง/อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (ควรเก็บปัสสาวะหลังตรวจเสร็จ) 


4. ตรวจคลื่นไฟฟ้า (ถ้ามี)


5. เอกซเรย์ปอด/อัลตราซาวด์ช่องท้อง ตรวจแมมโมแกรม+อัลตราซาวด์เต้านม (ถ้ามี)


6. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (ถ้ามี)


7. รายการตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)


8. ตรวจร่างกายโดยแพทย์


9. การเงิน

 

การตรวจสุขภาพถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะสามารถตรวจหาโรคที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราได้ ซึ่งบางโรคอาจจะยังไม่แสดงอาการ การตรวจตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถทำให้ห่างไกลจากโรคภัย และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

แพคเกจที่เกี่ยวข้อง

____________________________________


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

วันเปิดทำการ : บริการทุกวัน
เวลาเปิดทำการ : 08.00-14.00 น.
ตึก/ชั้น : A/2
เบอร์ติดต่อ : 1390

 

Line Official :    @petcharavej  คลิก