โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคทางสมอง

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคทางสมอง
(36)
จำหน่าย 01 กรกฎาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
1/2
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคทางสมอง
(36)
จำหน่าย 01 กรกฎาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

อาการปวดศีรษะอาจเป็นสัญญาณของโรคร้าย ตรวจโรคทางสมองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และคลายความกังวลตลอดปี 2565
 

บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 


คัดกรองโรคปวดศีรษะ (กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ) 1.เข้ารับบริการได้วันจันทร์ - ศุกร์ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เวลา 09.00 - 15.00 น. 
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ 
  Body Mass Index and Vital Signs
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
  CBC
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  FBS
 5. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ชนิดดี)
  High Density Lipoprotein (HDL)
 6. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ชนิดไม่ดี)
  Low Density Lipoprotein (LDL) 
 7. ตรวจการทำงานของไต 
  Creatinine
 8. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT
 9. ตรวจการทำงานของตับ 
  Alkaline phosphatase
 10. ตรวจหาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
  ESR
 11. เอกซเรย์ปอด และหัวใจ
  Chest X-Ray
 12. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  CT-Brain
 13. รายงานตรวจสุขภาพ
  Check up Report
 14. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 15. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว


 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์  LINE @petcharavej  คลิก 
 

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A


คำแนะนำการใช้บริการ
 

- กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
 

- ใช้เวลาในการตรวจคัดกรองโรคทางสมองพร้อมรอรับผลตรวจประมาณ 3-4 ชั่วโมง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว