โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต
(94)
จำหน่าย 01 เมษายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567
1/1


 

เงื่อนไขการใช้บริการ


● ราคานี้เฉพาะจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว


● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

● กรณีท่านต้องการตรวจรายการเพิ่มสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย โดยจะเสียค่าใช้จ่ายตามจำนวนรายการที่ตรวจเพิ่ม

● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้นขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A 

 

 

คำแนะนำการใช้บริการ
 

 ● ไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ

  

 ● ใช้เวลาในการตรวจสุขภาพพร้อมรอรับผลตรวจประมาณ 2 ชั่วโมง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต
(94)
จำหน่าย 01 เมษายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

ลดความเสี่ยงจากโรคไตในราคาประหยัด รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 


ตรวจคัดกรองโรคไต / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ
  Body Mass Index and Vital Signs
 3. ตรวจการทำงานของไต
  BUN
 4. ตรวจการทำงานของไต 
  Creatinine
 5. ตรวจปัสสาวะทั่วไป
  Urine Examination
 6. ตรวจโปรตีน
  Microalbumin (urine)
 7. รายงานตรวจสุขภาพ
  Check up Report
 8. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 9. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว