นพ.สมชาย ฐิติพิเชฐกุล
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป (ประกันสังคม)
แผนก :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ ม.เชียงใหม่
ปี 2536

วุฒิการศึกษา
- -
ปี -

เวลาออกตรวจ (2021-09-27 ถึง 2021-10-03)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

 บทความจากแพทย์

-