พญ.เรชมา จาวลา
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ (คลินิกอายุรกรรม)
อนุสาขา : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต
2551

วุฒิบัตร
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี
2558

วุฒิการศึกษาอื่นๆ
อายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อ และ เมตาบอลิซึม, โรงพยาบาลราชวิถี
2560
เวลาออกตรวจ (2023-12-04 ถึง 2023-12-10)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์